Alkohol nebo drogy při poskytování služeb

Je důležité si pamatovat, že rozhodnutí, zda budete v práci pít alkohol či brát jiné drogy je vždy na Vás. Nikdo –zákazník, manažer, barman ani partner nebo přítel – by Vás neměl nutit či manipulovat ani do pití alkoholu ani do braní jiných drog!

TIP: „Protože často z konzumace alkoholu v podnicích vyplývá provize, většina žen využívá dohodu s barmanem, aby jim naléval nealkoholické nápoje stejné barvy, jako je alkohol zákazníka.“

Některé drogy, mezi které patří i alkohol, mají vliv na sexuální chování, bezpečnost a prožitek. Proto jim věnujeme tuto sekci, ve které se postupně budeme věnovat některým drogám, počínaje alkoholem.

V případě, že byste Vy, nebo Váš blízký, měli s užíváním drog či alkoholu potíže, můžete využít tuto mapu pomoci: http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/, ve které si podle kraje a města můžete vyhledat službu či odborníka, kam se lze obrátit pro radu či pomoc.

Mezi nejčastější riziko konzumace alkoholu patří neodhadnutí množství a následná otrava. Projevy otravy začínají obvykle alkoholovým opojením, motáním hlavy, nevolností, bolestí břicha, otupením smyslů, malátností následující zvracením, ztrátou vědomí, bezvědomím, v nejzávažnějších případech až úmrtím. Dále se nadměrná konzumace alkoholu může projevit třeba ztrátou rovnováhy s rizikem úrazu činásilným chováním, na které je třeba dávat si pozor. V sexbyznysu hrozí hrubé zacházení, urážky, neschopnost sexu a také to, že ženy kývnou na rizikovější praktiky. Při konzumaci většího množství alkoholu je vhodné prokládat pití vodou.

Alkohol a sex

Dopady užívání alkoholu na oblast sexuality jsou často zlehčovány. Zatímco pozitivní dopady konzumace alkoholu na sexualitu bývají přeceňovány, ty negativními bývají podceňovány.

Pozitivní vliv alkoholu na sexualitu

Alkohol pomáhá překonávat ostych a zábrany a zvyšuje chuť na sex, což ale nemívá delšího trvání. Při malé dávce alkoholu dochází k povzbuzení touhy, pro mnoho lidí je snazší pomocí alkoholu navázat kontakt nejen s náhodným sexuálním partnerem, ale i s dlouho vyhlédnutou osobou, kterou by se za „střízliva“ obávali oslovit.

Negativní vliv alkoholu na sexualitu

Při malém množství alkohol působí budivě, při větším naopak tlumivě. Pokud dojde k pohlavnímu styku po užití většího množství alkoholu, objevují se výkyvy ve výkonu – ochabuje erekce, člověk je otupělý. Někdy se sex mění v dlouhý maratón bez následného orgasmu. Zejména u mužů alkohol povzbudí touhu, ale pak sníží schopnost reálné soulože. U žen je vzrušení i aktivita proměnlivá, často se objevuje problém s nedostatečným zvlhnutím. Často velmi negativně alkohol ovlivňuje výběr sexuálního partnera – s větším množství alkoholu se člověku může zdát atraktivní a perspektivní takový partner, který by mu za „střízliva“ tak zajímavý vůbec nepřipadal. V takovém případě se druhý den objevuje tzv. morální kocovina, kterou zejména ženy snášejí těžce, mnohdy vede opakované zklamání v morální kocovině k depresím a sníženému sebevědomí. Alkohol má také za následek častější střídání partnerů, protože i příležitostné pití snižuje zábrany a podporuje promiskuitu a mimo-partnerské vztahy. Opilí lidé se také často chovají zvýšeně rizikově, u někoho alkohol zvyšuje agresivitu, nepoužívají ochranu s náhodnými partnery, výsledkem čehož bývá onemocnění pohlavně přenosnou nemocí nebo nechtěné otěhotnění.

Důležitá je míra

Míra užívání alkoholu je zásadní pro posouzení jeho vlivu na další stránky života člověka, včetně jeho sexuálního života. Obzvláště v případě alkoholu je důležitá správná diagnostika, protože rozpoznání problémového užívání alkoholu a závislosti na alkoholu bývá člověkem samotným i jeho blízkými podstatně těžší a následky konzumace alkoholu bývají podceňovány.

Spousta alkoholů patří mezi jedovaté látky. Příkladem může posloužit nejznámější alkohol-ethanol: pokud se dostane do těla, otupuje smysly a vnímání okolí. Zvláště nebezpečné je řízení auta pod jeho vlivem. Závislost na alkoholu se nazývá alkoholismus. Co se jedovatosti a nebezpečnosti týče, je prudce jedovatý methanol, který se snadno zaměňuje za líh (ethanol), poté zdraví škodlivý ethylenglykol a glycerol, jenž nepatří mezi látky toxické a který se používá k vylepšování vlastností likérů pro jeho nasládlou chuť. (Použití je ve vyspělých zemích stejně jako v České republice zakázáno, neboť jeho naprostá zdravotní nezávadnost není potvrzena). Smrtelná dávka methanolu je někdy již pouhých 10 ml.

Tabák

Tabák je pojmenování pro známý produkt z rostliny Nicotiana z čeledi lilkovité. V listech je obsažen alkaloidnikotin, kvůli kterému se tabák užívá ve formě cigaret, doutníků a různých dýmek.

Tabák a sex

Nejčastěji se tabák užívá formou cigaret, uživatelé marihuany si ho také přibalují do jointů. Tabák nezpůsobuje tak zjevné změny psychiky a chování jako jiné látky, závislost na něm je však často velmi silná, je to závislost psychická i fyzická! Uživatelé tabáku proto mnohdy nejsou schopni s kouřením skoncovat i přes zdravotní problémy.

Pozitivní vliv tabáku na sex

Zřejmě jediným pozitivním vlivem tabáku na sex může být uklidnění kuřáka a zmírnění jeho nervozity, kterou mnozí jedinci mohu pociťovat při seznamování a kontaktu s novým partnerem.

Negativní vliv tabáku na sex

Užívání tabáku prokazatelně zhoršuje schopnost dosažení a udržení erekce, zejména při dlouhodobém a pravidelném užívání. Erekce je velice citlivý mechanismus závislý na zdraví cév. Tabák má jednoznačně negativní vliv na cévní systém člověka. Velmi často je problém s erekcí prvním indikátorem pozdějších problémů se srdcem a cévním systémem. U uživatelů tabáku je proto velmi častá pravděpodobnost výskytu erektilní dysfunkce (poruchy erekce) v nízkém věku – první problémy se mohou objevit již okolo pětatřicátého roku.

Extáze

Extáze je nejtypičtějším zástupcem skupiny tzv. tanečních drog.  Na nelegálním trhu se nejčastěji objevuje v podobě tablet s vylisovaným obrázkem, méně často pak jako krystalky nebo jemný bílý prášek, volně či v gelových kapslích, případně ve formě roztoku.

Závislost

Při pravidelném užívání MDMA se často objevuje psychická závislost. Prvotním příznakem psychického návyku je, že pravidelnému víkendovému uživateli extáze připadají všední dny bez drogy obyčejné, šedivé a nudné. Celý týden přemýšlí o tom, jakou extázi si dá příště, kde, s kým a kdy už konečně. Většina potěšení, radosti a zábavy je pak spojena s drogou. Hodnotu věcí často přepočítává na tablety. Při častějším užívání či užívání vyšších dávek se objevují problémy podobné jako při užívání ostatních stimulantů – hubnutí, ztráta zájmů a koníčků, psychické poruchy (stihomam, paranoia apod.), které mohou v ojedinělých případech vést k vážnějšímu či trvalému poškození organismu.

Nebezpečné užívání

Při nadměrném a častém užívání extáze se mohou vyskytnout různé akutní nebo chronické zdravotní problémy. Objevují se trávicí potíže spojené s nevolnostmi a zvracením, pocity podobné závrati, třas, zvýšená potivost. V ojedinělých případech se vyskytuje také toxická psychóza. V některých případech mohou nastat i těžké deprese po odeznění účinku drogy.

Nejčastější příčinou kolapsu po požití extáze je úpal – přehřátí organismu. Dochází k němu díky skutečnosti, že MDMA (stejně jako amfetamin), umožňuje překonat zvýšenou zátěž organismu, aniž by při tom konzument pociťoval žízeň. Druhým podstatným nebezpečím je špatná kvalita tablet. Tablety prodávané jako extáze nemusí vždy obsahovat pouze MDMA. Mohou obsahovat zdraví škodlivé látky – léky na předpis, veterinární pilulky, zcela neznámé substance či různé nebezpečné látky. Z látek, které ohrožují zdraví nebo život jsou na současném trhu s extází nejrozšířenější následující čtyři substance: DOB, DXM, 4-MTA,  PMA.

Extáze a sex

Extáze, droga užívána nejčastěji víkendově, spojovaná je s taneční scénou. Účinek extáze se projevuje zpočátku neklidem a mírnou zmateností, poté nastává uklidnění a projasnění nálady.

Pozitivní vliv extáze na sexualitu

Extáze bývá označována jako „empatogen“, tedy látka, která posiluje vcítění do druhého. Při užití dochází k pozitivním pocitům vřelosti a lásky k celému okolí a nejvíc samozřejmě k sexuálnímu partnerovi. Někteří uživatelé extáze popisují, že se cítí být fyzicky vzrušení, jiní mluví o opaku.

Negativní vliv extáze na sexualitu

Pocit lásky k celému světu zvyšuje podobně jako u alkoholu pravděpodobnost rizikového sexuálního chování a výběr „rizikového“ partnera, nepoužití ochrany. Podobně jako u alkoholu, končí vztahy navázané pod vlivem extáze menší či větší deziluzí. Mnozí uživatelé od extáze očekávají, že jim zlepší sexuální funkce, ale opak je pravdou – u mužů snižuje schopnost erekce a podobně jako marihuana ve větším množství oddaluje vyvrcholení. Navíc, u užití extáze hrozí tzv. „badtrip“, který může romantickou chvilku proměnit v nepříjemný zážitek.“

Kokain

Kokain je silná stimulační droga, výrazně ovlivňující CNS. Působí také jako lokální anestetikum. Nejčastěji se s kokainem můžeme setkat jako s jemným krystalickým práškem bílé barvy, který je bez zápachu a má hořkou chuť. Kokain se užívá většinou šňupáním. Při injekční aplikaci mohou způsobit vážné problémy příměsi, kterými kokain „řežou“ pouliční prodejci (lidokain, pudr, mouka, škrob, chinin, glukóza, amfetamin, atd.).

Účinky

Dlouhodobé užívání vede ke zvýšení tolerance (nutnosti zvyšovat dávku pro dosažení stejného účinku), u některých lidí se naopak zvyšuje citlivost na drogu a stačí jim dávka stejná nebo i mírně nižší. Na kokain může vzniknout silný psychický návyk s velice silnou touhou po další dávce. Abstinence vyvolává stavy deprese, úzkosti, únavy a neklidu, které mohou trvat i několik měsíců.

Rizika

Po užití kokainu se zrychluje srdeční tep a tlak, objevuje se pocení a sucho v ústech. Při dlouhodobém užívání způsobuje nechuť k jídlu, srdeční arytmii. Při šňupání nastává podráždění nosní sliznice a výtok z nosu podobný rýmě. Kouření způsobuje chronické respirační potíže, záchvaty kašle, někdy i ztrátu hlasu. Smrt z předávkování se vyskytuje jen zřídka. Při vyšších dávkách kokain působí jako anestetikum na mozková centra kontrolující dýchání – nastává třes, křeče, zmatenost, závratě a specifické dýchací potíže – rychlé střídání lapání po dechu a mělkého dýchání (tzv. reakce Caseyho Jonese). Při injekční aplikaci hrozí abscesy či srážení krve.
Ani psychika nepřijde zkrátka. Při pravidelném užívání vyvolává kokain nespavost, střídání nálad, někdy i paranoiu, zmatenost, agresi, halucinace, přecitlivělost, atd.

Kokain a sex

Užití kokainu doprovází zvýšení sebevědomí, veselost, družnost, přebytek energie, zvýšený výkon, tedy jde o stav podobný hypománii. Dostavuje se euforie, zjevné jsou poruchy chování, vymizení zábran. Po odeznění drogy, se objevují pocity úzkosti, paniky, častá je paranoia, podezřívavost, někdy se objeví také halucinace.

Pozitivní vliv kokainu na sexualitu

Kokain rozvolňuje zábrany, usnadňuje navazování nových sexuálních vztahů. V menších dávkách stejně jako alkohol zvyšuje chuť na sex, navíc v některých případech může zintenzivňovat prožitek orgasmu. Kokain také v počátcích dodává energii pro delší sexuální aktivitu.

Negativní vliv kokainu na sexualitu

Pod vlivem kokainu přistupují ženy i muži také častěji k rizikovějšímu chování a dále také k netradičním sexuálním praktikám, jako je skupinový sex či výměna partnerů apod. Ve větších dávkách kokain snižuje reálné sexuální schopnosti a to zejména u mužů. Nejčastěji u nich dochází poruchám erekce a problémům s orgasmem.

Pervitin

Pervitin je derivát amfetaminu – tzv. metamfetamin.Celková stimulace organismu je základním účinkem pervitinu. Osoba, která jej užila, zaznamená obrovský příval energie, kterou ale často nemá jak rozumně vybít, zvýšené sebevědomí, ztrátu chuti k jídlu. Vytratí se únava, bolest není cítit či je snesitelná a neuvědomovaná. Mozek registruje mnohem více informací z vnějšku, než by mu obranné mechanismy za normálních okolností dovolily přijmout. Intoxikovaný jedinec se může cítit nabuzený, nestresovaný a bez zábran.

Fyziologickými projevy intoxikace pervitinem jsou nejčastěji zvýšení srdečního rytmu, rozšíření zornic, neklid a aktivita. Méně příjemné je pak silné synteticky zapáchající pocení, třas. Uživatel pervitinu riskuje úzkostné stavy, agresi, neopodstatněné paranoidní prožívání reality, nespavost. Ani  doba, kdy účinek drogy odeznívá – dojezdy- nebývají nic příjemného. Často se projevují nečekaně velkou únavou a vyčerpáním, bývají provázeny depresí, neklidem či neopodstatněným strachem. Pak následuje dlouhý spánek.

Negativním následkem užíváním pervitinu je nápadné hubnutí. Postupně se s dlouhodobým užíváním často přidávají další problémy – poškození vnitřních orgánů a ústní dutiny včetně padání zubů, oslabení organismu. Navíc tu hrozí okamžitá rizika podobná intoxikaci extází – tedy dehydratace a vyčerpání organismu, pokud podlehnete pervitinovému zdání, že jste neunavitelní, silní a nepotřebujete pít. Pokud se uživatel pervitinu uchýlí k nitrožilní aplikaci, hrozí mi kromě výše zmíněných následků také infekce, např. hepatitidy či HIV. Navíc spolu s pervitinem vpraví do oběhu také spoustu příměsí, které samy umí napáchat dost škody, třeba ucpání cév.

Závislost a amfetaminová psychóza

Na pervitin (i když se „jen“ šňupe) vzniká závislost. Nevzniká sice ta fyzická, ale o to je psychická zákeřnější. Přichází velmi nenápadně a o to pevněji se drží a likviduje. Odvykání je pak provázeno velmi nepříjemným abstinenčním syndromem. Amfetaminová psychóza je dalším obrovským rizikem amfetaminů včetně pervitinu. Jde o závažné psychické onemocnění, kterému se nevyhne téměř žádný závislý či dlouhodobější uživatel pervitinu. Obvykle vzniká již po několika měsících pravidelného užívání a příčinou je chemické působení amfetaminů a pervitinu na mozek, takže vás nezachrání ani to, že jste bývali silnou osobností. Příznaky mohou být několikerého druhu, různě silné a v různých kombinacích. Na stránkách www.drogmem.cz se o nich dozvíte více.

Pozitivní vliv pervitinu na sexualitu

Pervitin podobně jako kokain rozvolňuje zábrany, usnadňuje navazování nových sexuálních vztahů. V menších dávkách zvyšuje chuť na sex, navíc v některých případech může zintenzivňovat prožitek orgasmu. Pervitin také v počátcích dodává energii pro delší sexuální aktivitu.

Negativní vliv pervitinu na sexualitu

Pod vlivem pervitinu přistupují ženy i muži k rizikovějšímu chování a dále také k netradičním sexuálním praktikám, jako je skupinový sex či výměna partnerů apod. Ve větších dávkách pervitin snižuje reálné sexuální schopnosti, a to zejména u mužů. Nejčastěji u nich dochází poruchám erekce a problémům s orgasmem.

Heroin

Heroin je hlavním představitelem skupiny opiátů. Chemicky diacetylmorfin a vyrábí se z opia. Pokud je heroin čistý – jde obvykle o bílý či narůžovělý prášek. Většinou se však vyskytuje s příměsemi, které mohou být při aplikaci do žíly nebezpečnější než samotný heroin (např. strychnin, omítka, soda, křemičitan hořečnatý, cukr) – potom má podobu hnědého prášku nebo hnědých granulek. Hnědý heroin je zásadité povahy a je vhodný ke kouření nebo inhalaci z alobalu, bývá s příměsí strychninu. Hůř se rozpouští, proto je vhodné pro přípravu k aplikaci použít kyselinu citrónovou. Bílý heroin – hydrochlorid, je možno aplikovat po rozpuštění ve vodě bez dalších úprav. Obsah účinné látky bývá až 90%, proto je velké riziko předávkování a smrti.

Způsob užívání

Heroin byl dříve častěji vdechován, nyní je nejrozšířenější nitrožilní aplikace, ale je možné jej aplikovat i do svalu nebo pod kůži, případně inhalovat kouřením. Nejméně nebezpečné je kouření přes alobal – snižuje se riziko předávkování, přenosu AIDS, žloutenek (hepatitid), nedevastují se žíly. Při injekční aplikaci je vhodné užít drogu po částech – nikdy není jisté, jaké a jak nebezpečné příměsi obsahuje. Při prvních známkách nevolnosti je bezpečnější aplikaci přerušit. Právě kvůli nejisté kvalitě, existuje u heroinu velké nebezpečí předávkování a smrti. Účinek nastupuje ihned, během 4–10 sekund a trvá 6–8 hodin.

Mezi účinky heroinu patří: celkový útlum organismu, zpomalení psychického tempa, uvolnění, úlev od starostí, krátce po aplikaci slastné pocity: vnitřní euforie, ospalost, zúžení zornic, strnulost, neschopnost pohybu, zpomalené dýchání, netečnost, zklidnění, potlačené vnímání bolesti, sedace (útlum), deprese dýchacího centra (zástava dechu), pokles tělesné teploty, těžká zácpa, svědění kůže, typické je škrábání se po celém těle (i v bezvědomí), lenost, ztráta vůle, ztráta libida a potence, deprese, infekce (celkové: oslabením imunitního systému, hepatitid B a C, AIDS, místní: abscesy, a vzniklé např. nesterilní aplikací drogy), poruchy menstruace, bolesti svalů, kloubů, křeče, zimnice, kazivost zubů.

Vznik závislosti

Heroin přináší velké riziko závislosti. Závislost na heroinu se nazývá heroinismus, vzniká po 5–10 aplikacích (což je individuální). Závislost má složku psychickou a fyzickou. Fyzická závislost se projevuje vzestupem tolerance a potřebou zvyšovat dávky (pro zachování stejného účinku). Psychická závislost – se vyznačuje ztrátou kontroly nad užíváním drogy a neovladatelným dychtěním po ní. Pravidelní dlouhodobí uživatelé se dostávají na dávky, které jsou mnohonásobkem smrtelné dávky pro prvouživatele. Důležitý je fakt, že při abstinenci od opiátů rychle klesá tolerance a dávka, která před odvyknutím byla běžná, se stává smrtelnou! Příznaky odvykacího stavu vznikají asi 10 hodin po poslední dávce s vrcholem 2. až 3. den a trvají zhruba 10 dní. Jejich síla závisí na množství podané látky. Příznaky jsou v lehčích případech bolest břicha, průjmy, dále neklid a nespavost. V těžších případech – pocení, zvýšení teploty, slzení, pokles krevního tlaku, úporná nespavost, poruchy řeči, třesy, nechutenství a dehydratace. Může dojít i ke kolapsu a úmrtí. Pro odvykání není důležité, jaký byl způsob aplikace, nýbrž dávka a pravidelnost užívání.

Pokud má uživatel svou dávku drogy, není nic patrné, teprve předávkování, vede k nápadnostem: k ospalosti až spánku, který se prohlubuje do kómatu a někdy až k smrti uživatele.

První pomoc při akutní intoxikaci (předávkování) je udržet postiženého při vědomí. Pokud to není možné, je třeba zajistit dýchání (udržet volné dýchací cesty, zabránit aspiraci (vdechnutí) cizího tělesa a v případě, že postižený nedýchá, dýchání z úst do úst. Specifickým protijedem je naloxon, aplikace však může vyvolat prudký odvykací stav s rizikem úmrtí. Při léčbě závislosti na opiátech se někdy využívají antidota, která mají za úkol blokovat opioidní RC a zabránit tak intoxikaci. Je důležité uvědomit si, že i při léčbě těmito látkami může při dostatečně vysoké dávce dojít k intoxikaci. Efektem pak bývá masivní předávkování a úmrtí. Intoxikace nealkoholovými drogami je méně nápadná než opilost po alkoholu.

Léčba

Léčba odvykacího stavu může být při vysokých dávkách komplikovaná, je proto dobré obrátit se na odborníky. Léčebným modelem často používaným i u nás je převedení závislého na jiný opiát (ethylmorfin, metadon, buprenorfin), který se postupně vysazuje snižováním dávek. Vede ke stabilizaci dlouhodobých uživatelů (vyřízení dokladů, soudů, nahlášení se na ÚP – pobírání podpory anebo sociálních dávek, zlepšení vztahů s rodinou apod. – není zde totiž nutnost shánět peníze na drogu, protože ta je nahrazena substituční drogou).

Metadon – v rámci ČR funguje několik metadonových substitučních programů – např. v Praze (Drop In a Apolinář), Brně, Hradci Králové, Mělníku, Ostravě. Podmínky přijetí do programu: věk, motivace k léčbě, nutnost pravidelného (každodenního) docházení do programu, rozvinutá závislost (dlouhodobější užívání). Metadon je čirá tekutina – bezbarvá, hořké chuti, vyráběná v lékárně (tudíž medicínsky čistá), která se přijímá perorálně (ústy), vyskytuje se ale i ve formě tablet. Podává se jednou denně, včetně víkendů. Dávkování – průměrná denní dávka je 14 ml (1 ml–5 mg), cena průměrné denní dávky je asi 20,- Kč. Metadon je velmi vhodný pro těhotné ženy. Doba léčby – několik měsíců, je poměrně individuální. Po vystoupání na určitou dávku je tato podržena (většinou několik měsíců) a posléze je podle přání klienta započato s postupným snižováním dle jeho dispozic.

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny jsou jedny z nejčastěji užívaných a také zneužívaných psychofarmak (léků). Často se ordinují úzkostným lidem ke zklidnění či na poruchy spánku. Původně se tyto látky používaly pro své narkotizační účinky, dnes se používají k léčení deprese, strachu, neklidu, úzkosti, blouznění, halucinací, nespavosti či epilepsie. Benzodiazepiny jsou většinou užívány ve formě tablet, výjimečně se šňupou či dochází k jejich nitrožilní aplikaci. Nejznámější léky benzodiazepinového typu jsou Diazepam (Valium) a Oxazepam, Rohypnol (Flunitrazepam), Neurol, Rivotril a další.

Účinky

Nástup účinku je asi po 15 minutách. Délka a intenzita účinku je závislá na druhu medikamentu a velikosti dávky, proto i časové rozmezí účinku je různé – většinou 12 až 70 hodin. Látky patřící do této skupiny uvolňují, zklidňují, snižují strach a uspávají, při dlouhodobém užívání dochází k opačným účinkům a rozvoji závislosti.

Krátkodobé vedlejší účinky

Vyskytují se vedlejší účinky, jako je únava, neschopnost koncentrace, silné zpomalení reakcí, mikrospánek, utlumení reflexů, omezení schopnosti prostorové orientace, malátnost, vyčerpanost, bolesti hlavy, alergické reakce, zvýšená agresivita, “okna” v paměti, pěna u úst, poruchy artikulace (nezřetelné, nesouvislé blábolení) atd.

Dlouhodobé vedlejší účinky

Při konzumaci benzodiazepinů vzniká velké riziko psychické i fyzické závislosti (srovnatelné s opiátovou závislostí). Při dlouhodobějším a pravidelném užívání (obvykle se hovoří o překročení limitu 4 týdnů) mohou nastat následující symptomy: problémy při pohybu a chůzi (potácení se, vrávoráni), ochablé svalstvo, závratě, zmatenost, návaly zlosti, poruchy vidění (dvojité vidění), poruchy paměti, stavy strachu, vnitřní neklid, zvracení, pocení, třes svalů/křeče ve svalech, psychózy, polékový parkinsonismus.
Vzájemný účinek: akutní nebezpečí zesílení účinků hrozí při kombinacích benzodiazepinů s prášky na spaní či dalšími tlumivými substancemi jako heroin, Metadon/Polomidon a alkohol.

Bezpečnější užití

Rozhodně se nedoporučuje míchat benzodiazepiny s jinými psychoaktivními látkami, obzvláště ne s alkoholem, heroinem  (opiáty) či prášky na spaní. Obzvláště ve spojení s alkoholem vzniká pocit, že toho člověk zvládne víc a může tak lehce dojít k předávkování. Kromě toho je posílen ochromující účinek alkoholu na dýchací centrum v mozkovém kmeni, hrozí tedy značné nebezpečí udušení.

Totéž platí při současné konzumaci benzodiazepinů a heroinu. Při této kombinaci je velké riziko upadnutí do hlubokého spánku (obě látky zásadně tlumí dýchací centrum v mozku, čímž akutně hrozí udušení) a také do stavu, v němž není pociťována bolest – nebezpečí umrznutí v zimě apod. Konzumenti v tomto stádiu působí často bezmocně, proto je důležité nenechávat je v této situaci bez dozoru! Schopnost řízení motorového vozidla je velice snížená, lidé na benzodiazepinech nejsou schopni přiměřeně a včas reagovat.

Pokud byste Vy sama, nebo někdo Vám blízký, měla problémy s nadužíváním/zneužíváním benzodiazepinů, můžete využít tuto poradnu: http://www.benzo.cz/ kde najdete i hodně důležitých informací.