Odborné sociální poradenství

Sociální služba Odborné sociální poradenství R-R je určena lidem, kteří poskytují, poskytovali nebo zvažují poskytovat placené sexuální či erotické služby. Provází je jejich životní situací a umožňuje jim získat takové informace, znalosti a dovednosti, které povedou k co nejbezpečnějšímu poskytování placených sexuálních či erotických služeb. Jde nám především o to, aby tito lidé uměli zacházet s riziky, která je mohou ohrozit aktuálně, ale i v budoucnosti.

Služba je poskytována zpravidla v bezpečném prostoru poradenského centra či online poradny, zdarma a anonymně.

Cílovou skupinu služby Odborné sociální poradenství R-R tvoří lidé (včetně cizinců) ve věku 18 až 64 let, kteří poskytují, poskytovali nebo zvažují poskytovat placené sexuální či erotické služby.

Za osoby poskytující placené sexuální či erotické služby považujeme zejména:

 • sexuální pracovnice/pracovníky (poskytující tyto služby fyzicky či v online prostoru),
 • erotické masérky/maséry,
 • pornoherečky/,
 • striptérky/striptéry,
 • tanečnice/tanečníky v nočních klubech.

Cílem služby Odborné sociální poradenství R-R je, aby naši klienti:

 • byli informovaní o možných zdravotních, sociálních i psychických rizicích a důsledcích práce v SB, rozuměli jim v kontextu vlastní situace a znali strategie jejich zvládání,
 • znali bezpečnostní strategie pro práci v SB,
 • znali svou hodnotu a své hranice, dokázali si je vymezit nejen vůči zákazníkům a dalším osobám na scéně (kolegyním, manažerům atp.), ale i vůči veřejnosti,
 • znali svůj aktuální zdravotní stav ve vztahu k pohlavně přenosným infekcím a věděli, jak jim předcházet, případně jak své obtíže řešit,
 • byli informovaní o svých zákonných právech a povinnostech ve vztahu k SB.
 • v Praze možnost zapojit se do divadelního souboru Rozkoš (herectví, zpěv, tancování) a zažít ocenění a úspěch při vystoupeních.

Základní pravidla služby

Na poradenství není potřeba se objednat! Stačí přijít v otevírací době našich poraden.
Podmínkou čerpání služeb R-R je dodržování pravidel, která jsou zveřejněna v poradenských centrech R-R (př. zákaz kouření v prostorách R-R, vnášení zbraní, požívání alkoholických nápojů či drog, agresivní chování vůči pracovnicím či nespolupráce apod.).
Klientka/klient má právo vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou, přinášet návrhy, podněty ke zlepšení služeb, podat stížnost. Podrobné informace ke způsobu podání podnětů a stížností naleznete v našich centrech, případně v sekci O poradně.

Odborné sociální poradenství poskytují sociální pracovnice se vzděláním z VOŠ/VŠ sociální práce. V týmu jsou i pracovnice specializované na určitou problematiku, např. krizová intervence, domácí násilí, adiktologická problematika – závislosti aj.

Terénní programy

Sociální služba Terénní programy R-R vyhledává, kontaktuje a nabízí služby lidem, kteří poskytují, poskytovali nebo zvažují poskytovat placené sexuální či erotické služby. Provází je jejich životní situací a umožňuje jim získat takové informace, znalosti a dovednosti, které povedou k co nejbezpečnějšímu poskytování placených sexuálních či erotických služeb. Jde nám především o to, aby tito lidé uměli zacházet s riziky, která je mohou ohrozit aktuálně, ale i v budoucnosti.

Služba je poskytována přímo v terénu, zdarma a anonymně.

Cílovou skupinu služby Terénní programy R-R tvoří lidé (včetně cizinců) ve věku 18 až 64 let, kteří poskytují, poskytovali nebo zvažují poskytovat placené sexuální či erotické služby. Dále lidé, kteří se v prostředí placených sexuálních či erotických služeb pohybují a jsou tak ohroženi rizikovým způsobem života (vyjma zákazníků).

Za osoby poskytující placené sexuální či erotické služby považujeme zejména:

 • sexuální pracovnice a pracovníky (poskytující tyto služby fyzicky či v online prostoru),
 • erotické masérky a maséry,
 • pornoherečky a pornoherce,
 • striptérky a striptéry,
 • tanečnice a tanečníky v nočních klubech.

Za osoby ohrožené rizikovým způsobem života považujeme zejména personál podniků, např.:

 • majitelky a majitele,
 • provozovatelky a provozovatele,
 • manažerky a manažery,
 •  barmanky a barmany,
 • security.

Cílem služby Terénní programy R-R je, aby naši klienti:

 • byli informovaní o možných zdravotních, sociálních i psychických rizicích a důsledcích práce v SB, rozuměli jim v kontextu vlastní situace a znali strategie jejich zvládání,
 • znali bezpečnostní strategie pro práci v SB,
 • znali svou hodnotu a své hranice, dokázali si je vymezit nejen vůči zákazníkům a dalším osobám na scéně (kolegyním, manažerům atp.), ale i vůči veřejnosti,
 • znali svůj aktuální zdravotní stav ve vztahu k pohlavně přenosným infekcím a věděli, jak jim předcházet, případně jak své obtíže řešit,
 • byli informovaní o svých zákonných právech a povinnostech ve vztahu k SB.
 • v Praze možnost zapojit se do divadelního souboru Rozkoš (herectví, zpěv, tancování) a zažít ocenění a úspěch při vystoupeních.

Týmy působí ve 13 krajích ČR, a to přímo na scéně sexbyznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště apod.).

V Čechách v krajích: Praha, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký, Karlovarský, Jihočeský;

Na Moravě v krajích Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a Vysočina.

Provozní doba terénních programů
Frekvence a délka výjezdů je přizpůsobena velikosti a množství nabídky sexuálních služeb v jednotlivém kraji a pohybuje se v rozmezí 2 až 9 výjezdů měsíčně, v délce cca 4 až 8 hod dle daného kraje, zejména ve večerních hodinách (př. od 18 do 01 hod).
Tým kontaktuje pravidelně podniky a lokality, kde se poskytují placené sexuální služby v daném regionu.
V některých krajích lze domluvit dobu výjezdu i v denních/odpoledních hodinách.

Máte zájem o naše služby? Domluvte si setkání u Vás, zavolejte nám nebo nám napište.

Terénní tým R-R je vždy minimálně dvoučlenný. Profesně se skládá ze sociální pracovnice a zdravotní sestry. Pracovnice R-R se mohou prokázat služební terénní průkazkou. Organizace má také povolení příslušných krajských úřadů pro poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnické zařízení.

Zdravotní služby

R-R má statut nestátního zdravotnického zařízení a kromě rad, jak se nenakazit, nabízí svým klientkám a klientům kompletní vyšetření na pohlavně přenosné infekce (PPI) včetně testování na HIV. Testujeme pouze osoby starší 18 let.

Zdravotní služby poskytujeme v rámci terénních programů, kdy přijedeme za Vámi, tedy přímo na scéně sexbyznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště apod.) či v mobilní ambulanci ve 13 krajích ČR nebo v poradenských centrech R-R Praha, Brno, České Budějovice a Ostrava (viz níže).

 • Anonymně lze provést pouze test na HIV, a to 1x za 3 měsíce.
 • Bezplatně, avšak ne anonymně (požadujeme doklad) lze provést testy z krve na syfilis a hepatitidu C 1x za 3 měsíce všem klientkám (bez ohledu na druh pojišťovny, i pro nepojištěné klientky – cizinky).
 • Po předložení kartičky pojištěnce je možno se nechat vyšetřit na PPI zcela ZDARMA a to 1x za 3 měsíce, stěry z děložního čípku a močové trubice (kapavka, chlamydie), vyšetření protilátek proti Hepatitidě typu  B, C.

Co všechno tedy zdravotní služby konkrétně zahrnují?

 • testování na HIV, syfilis a hepatitidu C z krve
 • stěry z děložního čípku a močové trubice (kapavka, chlamydie)
 • stanovení diagnosy a léčby
 • vyšetření protilátek proti Hepatitidě typu  B, C
 • těhotenský test
 • informace o zásadách bezpečnějšího sexu a jak se chránit v sexbyznysu (distribuce informačních materiálů a prostředků prevence – kondomy, lubrikanty apod.)

rychlotesty na HIV, syfilis, žloutenku typu C z kapky krve z prstu, předtestové a potestové poradenství. V případě výjezdu mobilní vyšetřovací jednotkou též vyšetření na další PPI (kapavka, chlamydie), těhotenský test

Provádíme také stěry z krku a konečníku na kapavku (na stěr z krku je nutné být na lačno alespoň 2 hodiny – nejíst, nepít, nekouřit, nežvýkat). Pro ženy stěry z pochvy a děložního čípku (kapavka, chlamydie).

 • teplý nápoj/voda
 • gynekologické vyšetření na rakovinu děložního čípku, vyšetření ultrazvukem,
 • sledování těhotenství a vývoje plodu pacientky. Pomáháme příp. najít vhodného gynekologa.
 • Na vyšetření se nemusíte objednávat. Stačí přijít v otevírací době našich poradenských center.
 • Poslední vyšetření je prováděno v 19:45 hod., v Ostravě v 18:30.
 • Přítomná pracovnice si zapíše zájemkyni o službu.
 • Výsledky nesdělujeme po telefonu z důvodu bezpečnosti. Je třeba si pro výsledky přijít osobně. Poskytujeme kopie výsledků.
 • Po provedeném vyšetření můžeme klientce vystavit potvrzení o absolvování vyšetření.

Praha

Bolzanova 1, Praha 1, vchod z Opletalovy ulice. Otevřeno každý čtvrtek od 16 do 20 hod., tel.: 777 180 187
Smluvní pojišťovny:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) – Orlická 4, Praha 3, 130 00
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201) – Drahobejlova 4, Praha 9, 190 03
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) – Jeremenkova 11, Ostrava – Vítkovice, 703 00
 • Revírní bratrská pokladna (213) – Michálkovická 108, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 115
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209), Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01

Aktuálně poskytujeme stěry zdarma i klientům/klientkám, kteří nemají naše smluvní pojišťovny.

Brno

Vlhká 10, 602 00 Brno. Otevřeno každou středu od 17 do 20 hod., te.: 737 750 217
Smluvní pojišťovny:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) – Orlická 4, Praha 3, 130 00
 • Revírní bratrská pokladna (213) – Michálkovická 108, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 115
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) – Jeremenkova 11, Ostrava – Vítkovice, 703 00

Aktuálně poskytujeme stěry zdarma i klientům/klientkám, kteří nemají naše smluvní pojišťovny.

České Budějovice

Česká 20, 370 01 České Budějovice, každou středu od 17 do 20 hod. (První středu v měsíci je přítomen lékař, jinak si lze zavolat a domluvit se případně na rychlotesty).
Smluvní pojišťovny:

 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211) – Vinohradská 2577/ 178, Praha 3, 130 00
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) – Orlická 4, Praha 3, 130 00

Aktuálně poskytujeme stěry zdarma i klientům/klientkám, kteří nemají naše smluvní pojišťovny.

Ostrava

Macharova 965/7, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, každé pondělí a úterý od 16 do 19 hod. (pro ženy), každé pondělí od 15 do 16 hod. (pro muže).
Smluvní pojišťovny:

 • Revírní bratrská pokladna (213) – Michalkovická 108, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 115

Aktuálně poskytujeme stěry zdarma i klientům/klientkám, kteří nemají naše smluvní pojišťovny.

Zdravotní služby poskytuje odborný zdravotnický personál, tedy registrované zdravotní sestry a lékaři/lékařky – specialisté na pohlavní choroby (dermatovenerologové).

Terapeutické služby

R-R nabízí zdarma individuální terapii pro ženy a muže ze sexbyznysu. Celkem můžete využít zdarma 10 terapeutických sezení.

Terapie Vás může podpořit v náročné životní situaci nebo procesu životní změny. Pomůže vám zvládnout témata v těchto oblastech:

Terapeut/ka je především Váš partner, vytváří bezpečný prostor, v němž naslouchá, zajímá se o Vás a Váš vnitřní svět, nehodnotí, nesoudí, pomáhá hledat řešení Vám šité na míru, neudílí Vám rady. Společně s Vámi se zamýšlí nad novými možnostmi řešení, nebo je pouze tady a teď a provází Vás náročnou životní situací, kterou někdy nelze změnit. Nabízí v takovém případě podporu a provázení takovým způsobem, abyste nemuseli tíhu, která na Vás leží nést sami.

Lidé často neví,  co konkrétního mohou očekávat od terapie. Pro člověka, který nemá s docházením do terapie zkušenost, může být náročná představa se setkat s cizím člověkem a probírat s ním osobní a citlivá témata. Můžete zažívat stud, nedůvěru zda Vás terapeut/ka nebude soudit a obavu jak bude nakládat se zjištěnými informacemi. Běžný je i pocit, že člověk selhal, že si měl zvládnout potíže vyřešit sám, že je docházení k terapeutovi slabost apod. Můžete se obávat změny, protože nevíte, co Vám terapie přinese.

Před terapií je třeba si domluvit termín konzultace se sociální pracovnicí Poradenského centra nebo regionálního týmu R-R, která Vám předá bližší informace k našim službám a kontakt na terapeutku.

K dispozici máte 10 terapeutických konzultací zdarma. Každé terapeutické sezení trvá 60 minut. Celková doba terapie by neměla přesáhnout devět měsíců.

Na termínech a časech terapeutických setkání se domlouváte s terapeutkou a hledáte společně vyhovující termín a čas setkání. Frekvence setkávání s terapeutem/terapeutkou je zpravidla jednou za čtrnáct dní.

Pokud se nemůžete dostavit na domluvené setkání je potřeba se omluvit 24 hodin předem. Při 3 neomluvených absencích dochází k ukončení terapie.

Na terapii jste přítomen/na pouze Vy a terapeut. Terapeut/ka je vázán/a mlčenlivostí.

Terapie může probíhat v našich Poradenských centrech nebo on-line formou přes předem dohodnutou on-line platformu.

„Oceňuji, že jsem zažila zájem o mě, o mojí situaci. Jiní terapeuti se zajímali o práci v sexbyznysu, jak to tam chodí, co dělám. Nezajímali se o mé problémy. Jsem ráda, že ROZKOŠ bez RIZIKA nabízí ženám tyto služby a já je mohu využívat. A zdarma.“

„Terapie mi pomohla vyřešit moje problémy s muži, kterým jsem nedůvěřovala. Vždy jsem s nimi měla problematické vztahy. Nyní tomu rozumím.“

„Zažila jsme násilí v práci i od partnera. Byla jsem nucena dělat praktiky, které jsme nechtěla. Cítila jsme se špatně. Nenáviděla se. Docházím na terapii a pomáhá mi to“.

„Potřebovala jsem si ujasnit a podpořit při odchodu z prostituce. Nevěděla jsem, jak to udělat, kde hledat práci, mám na to, zvládnu to? Měla jsem spoustu obav a pocit, že umím jen spát se zákazníky. Zjistila jsem, že to není pravda, že jsem se jako prostitutka naučila spoustu věcí. Našla jsem v sobě odvahu odejít a další možnosti, co dál mohu dělat“.

Poradenské centrum Praha

Markéta Šetinová, MSc.

Psychoterapeutka a socioložka. Absolvovala komplexní systemický psychoterapeutický výcvik akreditovaný Českou lékařskou společností a několik let se soukromě věnuje psychoterapii a poradenství zaměřenému na partnerské vztahy. Studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu a nyní pokračuje s vlastním výzkumem na Univerzitě Karlově, kde se zabývá hlavně dopadem technologií na partnerské vztahy. Píše blog Moderní láska a vede workshopy o lásce pro veřejnost.

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Praze.
Kontakt: praha@rozkosbezrizika.cz, +420 777 180 187

Poradenské centrum Brno

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková

Terapeutka, krizová a sociální pracovnice. Podstupuje dlouhodobý výcvik v transakční analýze pro oblast poradenství a terapie, absolvovala výcvik v krizové intervenci a supervizní výcvik. Má dlouholeté zkušenosti v sociálních službách a více než 15 let práce na lince důvěry. Zaměřuje se na práci s lidmi, kteří se ocitli v krizi (úmrtí blízké osoby, rozchod či rozvod), řeší vztahovou problematiku (závislost ve vztazích, vztahové konflikty) či osobnostní problematiku (pocity nespokojenosti, prázdnoty, nejistoty).

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Brně.
Kontakt: brno@rozkosbezrizika.cz, +420 722 938 044

Poradenské centrum Ostrava

Mgr. Bc. Jana Malásková

Terapeutka, supervizorka, lektorka a koučka. Vysokoškolské vzdělání získala studiem oboru Ošetřovatelství a Sociální práce. Terapeutické vzdělání  nabyla absolvováním komplexního psychoterapeutického výcviku v programu Umění terapie, následně absolvovala výcvik Systemické supervize a koučinku.

Ve své praxi pracuje s dětmi od 7 let a dospělými, zabývá se zejména vztahovou problematikou, ať už partnerskou či rodinou, hledáním a společným nalézáním cest. Spolupracuje s Probační a mediační službou, Renarkonem, Jekethane, Romodromem, Bóethiou, Slezskou diakonií, Charitou a dalšími.

Drží se motta: „Kde jsou otázky, jsou odpovědi“

V případě zájmu o terapii v Ostravě se obraťte na vedoucí centra R-R v Ostravě.
Kontakt: strelkova@rozkosbezrizika.cz, +420 777 180 186 

Poradenské centrum České Budějovice a regionální týmy – pouze on-line forma terapie

Mgr. Bc. Jana Malásková

Terapeutka, supervizorka, lektorka a koučka. Vysokoškolské vzdělání získala studiem oboru Ošetřovatelství a Sociální práce. Terapeutické vzdělání  nabyla absolvováním komplexního psychoterapeutického výcviku v programu Umění terapie, následně absolvovala výcvik Systemické supervize a koučinku.

Ve své praxi pracuje s dětmi od 7 let a dospělými, zabývá se zejména vztahovou problematikou, ať už partnerskou či rodinou, hledáním a společným nalézáním cest. Spolupracuje s Probační a mediační službou, Renarkonem, Jekethane, Romodromem, Bóethiou, Slezskou diakonií, Charitou a dalšími.

Drží se motta: „Kde jsou otázky, jsou odpovědi“

V případě zájmu o online terapii v Českých Budějovicích se prosím obraťte na vedoucí centra R-R v Českých Budějovicích.

Kontakt: budejovicko@rozkosbezrizika.cz, +420 775 133 133

V případě zájmu o on-line terapii v regionech bez centra R-R se prosím obraťte na vedoucí týmu ve Vašem regionu.

Právní pomoc

Byla/byl jste podvedena/podveden, okradena/okraden nebo jste se stala/stal obětí jiné trestné činnosti? Zneužil někdo Vaše fotografie? Vyhrožuje Vám? Vydírá Vás nebo Vás nutí dělat něco, co nechcete? Máte strach? Cítíte se ohrožena/ohrožen? Byla/byl jste napadena/napaden? Nevíte, jak se bránit?

Nejste v tom sama! Jsme tu pro Vás. Nabízíme Vám pomoc a podporu! Poradíme Vám, jaká máte práva a pomůžeme situaci řešit.

Služba „Poskytování právních informací ženám pracujícím v sexbyznysu“
Ženy/muži pracující v sexbyznysu mohou být ohroženy řadou rizik. Jedním z nejčastějších je riziko násilí (např. znásilnění, sexuální nátlak, vydírání, domácí násilí, okradení apod.). Mohou se ale stát obětí jiné trestné činnosti (např. podvodu apod.)
Chceme tyto ženy/muže posílit a předat jim informace k tomu, jak se bránit a jak reagovat na případné nepochopení ze strany institucí, tím, že se budou orientovat v systému trestního řízení a práv obětí trestných činů. Budou vědět, na co mají právo a jaké mají povinnosti dle zákona o obětech trestných činů, jak vlastně samotný proces trestního řízení probíhá, jak žádat např. o odškodnění, zda na něj mají nárok, poskytnout doprovod apod. Zároveň ale nabízíme v rámci této služby i další návaznou spolupráci.

Ženám/mužům starším 18 let, které aktuálně pracují v sexbyznysu, či v něm pracovaly/li v minulosti a řeší obtíže vyplývající z této profese (např. někdo je vydírá či jinak působí nátlak).

Informace ke způsobu podání podnětů a stížností naleznete v našich centrech, u terénních pracovnic R-R či na internetové poradně R-R.

Poskytnutí právních informací – poskytneme Vám informace o trestním řízení a Vašich právech a postavení v něm (např. práva svědka, kdy můžete odepřít výpověď, Vaše práva, pokud jste se stala obětí trestného činu apod.). Poradíme Vám, jak žádat o náhradu škody či peněžitou pomoc v případě, že jste se stala obětí trestného činu, pomůžeme Vám napsat trestní oznámení, zajistíme pro Vás právní pomoc.

Doprovod důvěrnicí – můžeme Vás doprovodit k úkonům trestního řízení a poskytnout Vám oporu.

Právní pomoc – poskytnutí poradenství k danému problému. Je zajištěna prostřednictvím právničky – garantky celé služby. Tato služba probíhá zprostředkovaně, přes sociální pracovnici (telefonicky či mailem, přes Internetovou poradnu), po předchozí dohodě je možná také osobní konzultace.

Právní zastupování (zmocnění) – Právní zastupování poskytujeme v ojedinělých a nutných případech, nikoli u případů, které mají i jiné alternativy a kde se například předpokládá schopnost klientky/klienta situaci vyřešit „jen“ na základě zpracovaného trestního oznámení.

Principy služby:
Službu poskytujeme zdarma.
Služba může být poskytnuta anonymně, pokud to povaha právního úkonu nevyžaduje jinak (např. právní zastupování) a je dobrovolná. Pracovnice R-R dodržují mlčenlivost v rozsahu zákonů ČR.

Služba je dobrovolná. Klientka/klient nemusí čerpat všechny nabízené služby, sama/sám si zvolí, kterých služeb využije a v jakém rozsahu. V rozhodování o směřování a cílech pomoci má klientka/klient rozhodující slovo. Pracovnice R-R respektují rozhodnutí klientek/klientů.
Klientka/klient má právo vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou, přinášet návrhy, podněty ke zlepšení služeb, podat stížnost. Podrobné informace ke způsobu podání podnětů a stížností naleznete v našich centrech, u terénních pracovnic R-R či na internetové poradně R-R.

Služby Poskytování právních informací můžete využít:

 • V Poradenských centrech R-R (Praha, Brno, České Budějovice, Ostrava) – objednejte se telefonicky či emailem na individuální schůzku.
 • Na Vašem pracovišti (kluby, priváty, venkovní stanoviště) v rámci služby Terénní programy R-R, která je realizována ve 13 krajích. V rámci této služby Vám poskytneme základní právní informace o Vašich možnostech a právech. V situacích, které vyžadují zjištění dalších právních informací, spolupracujeme s právničkou, případně je vhodnější objednat se na schůzku do některého z našich center R-R.
  • Prostřednictvím Internetové poradny R-R – položte nám dotaz, odpovíme Vám do 7 pracovních dní.

Službu zajišťují proškolené sociální pracovnice R-R pod dohledem právní garantky služby a také externí právničky R-R, která klientkám R-R poskytuje odbornou právní pomoc, poradenství či zastupování.

GDPR aneb ochrana osobních údajů

GDPR a R-R

I my jsme povinni v rámci nové legislativy informovat naše klientky a klienty o situacích, kdy a jakým způsobem zpracováváme jejich osobní údaje a citlivé osobní údaje.

V R-R se řídíme následující legislativou:

 • zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se všemi pozdějšími dodatky a úpravami,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
 • zákonem č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách,
 • zákonem č. 372/2011, § 53, zákon o zdravotních službách,
 • vyhláškou o zdravotnické dokumentaci 98/2012 Sb.

Vzhledem k povaze našich služeb R-R sbírá od svých klientek/klientů následující údaje:

 1. Osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, telefonní kontakt, rodné číslo, případně adresu pobytu, pojišťovna, email.
 2. Zdravotní anamnéza a data nutná k poskytnutí zdravotních služeb – kdy byla léčena na PPI, jaké prodělala nemoci, zda trpí alergiemi apod., žádanky, výsledky testů a stěrů.
 3. Údaje statistické povahy pro účely R-R – počet dětí, nejvyšší dosažené vzdělání, doba působení v sexbyznysu, užívání návykových látek, rodinný stav, národnost.
 4. Údaje pro sociální služby – rodinné zázemí, nepříznivá sociální situace, individuální plán práce s klientkou/klientem, zaměstnání a prostor působení v sexbyznysu (kraj, obec, název privátu/klubu).

Všechna tato data chráníme v nejvyšší míře a snažíme se, aby nedošlo k žádnému jejich úniku. Vyplňují se do tzv. Záznamů z průběhu služby, případně do Zdravotních karet. Jsou uchovávány uzamčené v papírové podobě a zároveň elektronicky v několika databázích, které jsou pod pravidelnou kontrolou bezpečnosti ze strany IT firmy.

Jediná data, která nám poskytujete zcela dobrovolně, a na které je nutné nám podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou data z bodu 3. Tato data jsou nezbytnou součástí naší práce, abychom mohli hodnotit trendy v sexbyznysu, případně lobbovat za lepší podmínky pro ženy a muže v sexbyznysu, tedy, dávají nám do rukou jistá fakta, se kterými můžeme pracovat. Tato data jsou zpracovávána výhradně v anonymní podobě, respektive následovně: nejvíce žen v sexbyznysu působí na privátech, 62 % z nich jsou matkami samoživitelkami, 92 % z nich zažilo násilí.

Data z bodu č. 1 = osobní údaje musíme schraňovat v případě, že od nás čerpáte zdravotní služby (vyjma pouze anonymního rychlotestu na HIV, tam tyto údaje poskytovat nemusíte). Sběr těchto dat se řídí zákonem o zdravotních službách a vyhláškou o zdravotní dokumentaci. Stejně tak je tomu u dat v bodu č. 2. V těchto případech data používáme pro případnou ohlašovací povinnost, pokud by test byl pozitivní, zároveň také pro vykazování na pojišťovnu, tedy přesně:

Smluvní laboratoře (názvy + sídla firem)

 • Praha: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, Státní zdravotní ústav – Národní referenční laboratoř pro AIDS, Šrobárova 48, 100 42, Praha 10,
 • Brno: IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o., Čelakovského 1725/27, 678 01 Blansko
 • České Budějovice: synlab czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00
 • Ostrava: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Smluvní pojišťovny (názvy + sídla)

 • Praha:
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna – Orlická 4, Praha 3, 130 00
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR – Drahobejlova 4, Praha 9, 190 03
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – Jeremenkova 11, Ostrava – Vítkovice, 703 00
  • Revírní bratrská pokladna – Michálkovická 108, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 115
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01
 • Brno:
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna – Orlická 4, Praha 3, 130 00
  • Revírní bratrská pokladna – Michálkovická 108, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 115
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – Jeremenkova 11, Ostrava – Vítkovice, 703 00
 • České Budějovice:
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra – Vinohradská 2577/ 178, Praha 3, 130 00
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) – Orlická 4, Praha 3, 130 00
 • Ostrava:
  • Revírní bratrská pokladna – Michalkovická 108, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 115

V bodě č. 4 jsou údaje k poskytované sociální službě. Zaznamenávají průběh práce s klientkou/klientem a zároveň nám dávají možnost vykazovat naši práci. Konkrétní postup práce s klientkou/klientem a údaje o jejím/jeho životě R-R nikde nesděluje (výjimku tvoří ohlašovací povinnosti plynoucí z trestního zákoníku 40/2009 Sb., § 368 Neoznámení trestného činu a § 367 Nepřekažení trestného činu). Slouží pouze ze zákona o sociálních službách k nastavení individuálního plánu. Počty služeb vykazujeme MPSV a případně jiným donorským stranám ve formátu: v roce 2017 jsme poskytli poradenství 2000 ženám, z nichž 900 bylo nových kontaktů. Poskytli jsme 9500 intervencí. Nejvíce žen působí na privátech, a to především v Praze a Brně (příklad je ilustrativní).

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou následující:

 • můžete vzít tento souhlas ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy na kontaktní e-mail nebo dopisem na kontaktní adresu;
 • získat potvrzení o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo získat k takovým osobním údajům přístup a zejména následující informace:
  i. účel zpracování,
  ii. kategorie dotčených osobních údajů
  iii. příjemce osobních údajů či jednotlivé kategorie příjemců
  iv. plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy a další informace, které stanovuje GDPR;
 • požádat o opravu osobních údajů, které jsou správcem údajů zpracovávány, přičemž správce údajů má povinnost bez zbytečného odkladu upravit případné nepřesné osobní údaje, které by byly o subjektu údajů zpracovávány;
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, zejména v případech
  i. pokud byl tento souhlas ke zpracování osobních údajů odvolán,
  ii.  osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány,
  iii. osobní údaje musí být vymazány pro plnění právní povinnosti a v dalších případech, které předpokládá GDPR;
 • podat návrh na omezení zpracování těchto osobních údajů, v případě popření přesnosti zpracování osobních údajů subjektu údajů nebo v případě kdy se subjekt údajů domnívá, že správce údajů již jeho osobní údaje nepotřebuje;
 • podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů na základě tohoto souhlasu jsou porušeny práva a povinnosti vyplývající z platné právní úpravy, zejména pak GDPR, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Podáním výše uvedené stížnosti nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnou právní úpravou.

Tyto práva můžete vyžadovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. ???
E-mail: ???
Tel. číslo: ???
Kontaktní adresa: Bolzanova 1, Praha 1, 110 00