Tento text se zaměřuje na téma odchod ze sexbyznysu a obavy, které mohou ženy pracující v této sféře řešit. Vychází z našich postřehů a dlouholeté zkušenosti s prací se sexuálními pracovnicemi, uvědomujeme si však, že každá žena, která v sexbyznysu působí, je individuální osobností, a že tudíž tento článek nemusí vyjadřovat názory a zkušenosti všech těchto žen.

Text vychází z publikace „Ze sexbyznysu na trh práce?“, kterou organizace R-R vydala v roce 2013. Kompletní kniha je ke stažení zde: http://rozkosbezrizika.cz/ke-stazeni/soubory/publikace-r-r-ze-sexbyznysu-na-trh-prace/detail. V publikaci naleznete např. důvody žen pro vstup do sexbyznysu, kladné stránky této práce, odchod ze sexbyznysu, hledání práce mimo sexbyznys a téma práce v oblasti sexuální asistence. Dále také srovnání přístupů k tématu prostituce v České republice, Německu a Nizozemí.

Sexbyznys a co dál…?

Sexuální pracovnice, které chtějí ze sexbyznysu odejít, obecně řeší, co dál dělat. Odchod může být jednodušší pro ženy, jež mají za sebou pracovní zkušenost na běžném trhu práce, protože znají jiný pracovní svět a mají možnost navázat na předchozí praxi. V oblasti sexbyznysu se však pohybují i ženy, které sem vstoupily ihned po dokončení školní docházky či studia a žádnou jinou pracovní zkušenost nemají. Představa zaměstnání mimo sexbyznys je pro ně velkou neznámou. Jejich dosavadní práce je často psychicky i fyzicky ničí, ale zároveň se obávají cizího prostředí, jehož fungování neznají. Už dost komplikovanou situaci může ještě ztížit nedostatečné vzdělání nebo například vystudovaný obor, o který není v současné době na trhu práce zájem. Po práci v sexbyznysu je navíc jejich sebevědomí často velmi nízké.

Motivy k odchodu ze sexbyznysu

Důvody k ukončení práce v sexbyznysu mohou být různé. Nejčastěji se sejde několik faktorů současně. Jedná se především o faktory duševní (např. nenávist vůči mužům, znechucení muži), zdravotní (úzkosti či zkušenost s násilím) a důvody ekonomické (menší výdělky, což může být zapříčiněno snížením poptávky po službách, velkou konkurencí, věkem, jiné sexuální pracovnice nabízejí širší škálu praktik či služby bez kondomu apod.). Ženy, které jsou ochotny riskovat své zdraví a porušují pravidla bezpečnějšího sexu, mají vyšší potenciál výdělku. Některé ženy si uvědomí, že jsou ve věku, kdy poptávka po jejich službách klesá, a začnou přemýšlet o své budoucnosti. Dalším silným impulzem pro odchod ze sexbyznysu je nový vztah, nespokojenost a celkové vyčerpání z práce. Ještě obtížnější pozici při odchodu ze sexbyznysu mají starší ženy. Většinou jsou zadlužené, obávají se nezajištěného stáří, a proto ukončení práce v sexbyznysu a přechod na trh práce stále odkládají.

Čeho se klienti nejvíce obávají?

Klienti, kteří zvažují odchod ze sexbyznysu, mají spoustu obav, jež je potřeba sdílet, konzultovat či je zmírnit a vyvrátit. V této fázi je dle našich zkušeností potřeba mluvit postupně o reálných možnostech jiné práce. Uvádět příklady dobré praxe, posilovat je a hledat racionální řešení jejich obav a alternativy ke zvládnutí života mimo sexbyznys.

Na základě našich zkušeností z terapeutické a sociální práce jsme vytvořili typologii obav spojených s odchodem ze sexbyznysu.

Nejčastěji si naši klienti kladou následující otázky:

Uživím se?

Klienti mají obavy, zda by jim příjmy z jiné práce pokryly jejich životní náklady. Mluvíme s nimi o financích. Tvoříme plány výdajů a spoření. Samy navrhují, kde mohou ušetřit (kosmetika, drogy, jízda taxíkem, alkohol, cigarety, oblečení…). Naše pracovnice s klienty hovoří o hodnotě peněz, protože díky vysokým výdělkům v prostituci se jim často změnil pohled na hodnotu peněz a zvykli si na jiný životní styl a vyšší výdaje. Po náročné práci také klienti pociťují zvýšenou potřebu odměnit se nakupováním dárků pro sebe. Velkou položku ve výdajích tvoří i partneři, které mnohdy živí.

Začlením se?

Klienti mají strach, zda se dokážou zapojit do společnosti. Někteří mají kamarádky/dy pouze v sexbyznysu. S ostatními přáteli se přestali stýkat, aby jim nemuseli vysvětlovat, jakou práci dělají. Nízké sebevědomí jim často brání najít si odpovídající zaměstnání. Obávají se, že nezvládnou nový režim – práce přes den, jasná pravidla. Některým, především těm, jež pracují sami na sebe, vadí, že by nyní měli mít nadřízenou, nebo dokonce nadřízeného, že si práci nemohou organizovat sami a musí se přizpůsobovat. Je dobré si ujasnit, co chtějí ostatním sdělit a jak se na to dopředu připravit. Pracovnice s klienty pracuje na hledání možností, aby nemuseli svému okolí nadále lhát i po odchodu se sexbyznysu. Hledáme eventuality, jak říkat pouze určité věci, které jsou pravdivé, a neprozradit to, co nechtějí. Je dobré zkusit s klienty naplánovat nějaké akce nebo výlety s lidmi mimo sexbyznys, připravit je na témata hovoru nebo si to zkusit přehrát. Je užitečné s klienty také probrat téma oblékání a verbálního i neverbálního projevu, protože v oblasti sexbyznysu používají jiný druh komunikace než ve světě, kam se chtějí vrátit.

Jak mám najít práci?

Klienti se bojí jít na úřady, do personální agentury, vyřídit si sociální dávky. Mají pocit, že je na nich jejich profese poznat. Jejich sebevědomí je velmi nízké. Mají obavu, že se hodí jen pro „práci v Tescu“ a mohou pouze doplňovat zboží. Je nutné je podpořit při hledání dalších možností, které by jim lépe vyhovovaly, a ukázat jim, že mají spoustu dovedností, jež jim sexbyznys dal a které mohou dále využít, např. znalost cizích jazyků, komunikace, organizační schopnosti, práce s tělem či samostatnost.

Co si mám napsat do životopisu?

Černá díra v životopisu působí nedůvěryhodně.

Co mám říkat ostatním?

Další obava se týká klientů pracujících v sexbyznysu. Dvojí život, který vedli, je nutil lhát ostatním. Mají vymyšlené příběhy, v nichž se pak sami už ztrácejí. Vést dvojí život je pro ně velmi vyčerpávající, musí být neustále ve střehu. Často si chrání své soukromí i mezi spolupracovnicemi v nočním klubu. Pracují pod přezdívkou a ze svého osobního života mnoho nesdělují. S klienty se domlouváme, že je dobré mít jednu historku, kterou sdělují ostatním, takovou, jež je zčásti pravdivá. Je dobré si tuto historku zapsat a připravit si odpovědi na dotazy ostatních. Např. žena pracuje v sexbyznysu v Německu, ale ostatním říká, že je zaměstnaná jako servírka, uklízečka či vypomáhá v německé restauraci. Je dobré mluvit o oblasti Německa, kterou zná, kde opravdu pracuje. Část její historky je pak pravdivá a působí důvěryhodněji.

Nepozná mě někdo?

Klienti během své práce potkají mnoho mužů, nepamatují si jejich tváře. V novém zaměstnání se bojí, že je muži, ženy a kolegové poznají.

Dokážu mít pouze jednoho sexuálního partnera?

Dále se objevuje obava, zda dokážou mít pouze jednoho sexuálního partnera. Jestli je to nebude nudit. Zmiňují, že jim bude chybět zájem mužů, žen, lichotky, vzrušení, adrenalin. Je dobré s klienty mluvit o výhodách odchodu ze sexbyznysu, výhodách partnerského vztahu nebo o tom, že více partnerů mohou mít i ve svém soukromí.

Kde hledat práci?

Práci můžete hledat například na následujících odkazech:

pracovní portály,
na firemních webech konkrétních firem, u kterých chcete pracovat, zpravidla sekce s názvem volná místa,

personální agentury, Job kluby,

úřad práce.

Zajímavé tipy pro hledání práce na internetu naleznete zde: http://prace.rovnou.cz.

Personální agentury

Seznam všech personálních agentur naleznete na: www.personalniagentury.cz, na webu pracovních portálů a na stránkách: www.dobraprace.cz.

Úřad práce

Pracovnice a pracovníci úřadu práce by vám měli nabídnout:

 • seznam volných pracovních pozic podle vaší kvalifikace;
 • kontakt s poradcem, který by vám měl pomoci s volbou profese a poskytnout relevantní informace o rozvoji a poptávce odvětví či oboru v daném regionu;
  informace o rekvalifikačních kurzech;
 • informace potřebné k založení živnosti.

Důležité informace:

Pracovnice a pracovníci úřadu práce by vám měli nabídnout:

 • všechny služby poskytované úřadem práce jsou zdarma;
 • můžete se obrátit pouze na pracovní úřad v místě svého trvalého bydliště.

Nevíte si stále rady? Potřebujete poradit? Pracovnice R-R vám rády pomohou. Obraťte se na nás!

Životopis a motivační dopis

Pokud máte dotazy, nevíte si rady, jak prezentovat mezery v životopisu vzniklé kvůli práci v sexbyznysu, potřebujete pomoct s jeho sepsáním či s motivačním dopisem, nebo nemáte přístup k počítači, obraťte se na nás.

V R-R vám rády poradíme!

Co je to profesní životopis?

Profesní životopis (používá se také latinský název Curriculum vitae) popisuje vaše dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti, případně schopnosti a dovednosti. Informace by měly co nejvíce korespondovat s požadavky pracovního místa, o které máte zájem.

Jak napsat životopis?

Životopis by měl obsahovat tyto údaje:

 • vaše jméno a příjmení, titul,
 • adresa vašeho bydliště (není nutné uvádět trvalé bydliště, pokud bydlíte jinde),
 • datum narození,
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail),
 • vzdělání (název školy a studijního oboru, absolvované kurzy a semináře),
 • pracovní zkušenosti (název zaměstnavatele, název pozice, stručný popis náplně práce),
 • další znalosti a dovednosti (řidičský průkaz, práce na počítači, cizí jazyky a úroveň znalosti, pracovní úspěchy…),
 • datum vytvoření životopisu, vlastnoruční podpis (pokud se posílá poštou).

Jestliže to považujete za vhodné, můžete životopis doplnit o své osobní vlastnosti (např. pečlivost, komunikativnost, výborné organizační schopnosti…) a zájmy (např. četba knih, plavání, hra na hudební nástroj apod.). Do životopisu také můžete vložit fotku, zpravidla se dává kvalitní foto obličeje a ramen, doporučen je lehký úsměv. Pokud máte v životopisu v určitém období pauzu (práce v sexbyznysu, léčba závislosti, psychiatrická léčebna), je potřeba umět ji vysvětlit a připravit se na to, že se vás na ni budou při osobním rozhovoru ptát. Můžete např. říct, že jste měla zdravotní problémy, že jste se starala o domácnost nebo že jste žila v zahraničí.

V životopise nemusíte uvádět rodinný stav, počet dětí a zdravotní stav.

Personalista/ka by se měl/a ve vašem životopise rychle a snadno zorientovat. Životopis by proto měl být přehledný, konkrétní a srozumitelný. Vyvarujte se uvádění nepravdivých údajů (např. výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem, pokud se sotva domluvíte), používání zkratek a psaní pravopisných chyb. Ohledně svých schopností a dovedností uvádějte pouze pravdivé informace, může se stát, že si je potenciální zaměstnavatel/ka bude chtít u osobního pohovoru otestovat.

Dbejte rovněž na správné formátování textu. Doporučeným typem písma je Times New Roman nebo Arial. Pozor na nevhodné názvy e-mailových adres, nedoporučují se adresy s přezdívkami, zdrobnělinami či zkomoleninami jména, např. katulinda.kyticka33@seznam.cz. Lepší je uvést celé jméno a příjmení, např. katerina.nova@seznam.cz, působí to seriózněji. Pokud se vám vaše e-mailová adresa nezdá, založte si novou, můžete ji používat pouze pro hledání práce.

Životopis si můžete sestavit také na internetu, např. zde: http://www.zivotopisonline.cz/generator.html.
(Inspirováno textem na http://www.e-zivotopis.cz.)

Vzor životopisu

C U R R I C U L U M   V I T A E

Osobní údaje
Jméno a příjmení: Jana Nováková
Adresa: Smetanova 35, 602 00  Brno
Telefonní spojení: 777 369 963
E-mail: jana.novakova82@seznam.cz
Datum narození: 8.3.1982
Stav: svobodná

Vzdělání:

1996–2000 Obchodní akademie, Dlouhá ul., Brno
ukončeno maturitní zkouškou

Pracovní zkušenosti:

05/2002 až současnost Ferum, s. r. o., Brno – asistentka obchodního ředitele
příprava podkladů pro jednání s klienty, administrativa

09/2000 až 04/2002 Finanční úřad Brno – správce daně fyzických osob

Znalost cizích jazyků:

anglický jazyk – aktivní znalost slovem i písmem, státní zkouška
německý jazyk – pasivně

Znalost práce na PC:

Win…, WinXP, MS OFFICE, Software602 – uživatelská znalost

Ostatní znalosti:

státní zkouška v psaní na stroji
řidičský průkaz sk. B

Záliby:
sport – aktivně atletika, film, populární hudba

29. 2. 2023                                                                                      Jana Nováková

Motivační dopis

Co je to motivační dopis?

Mnozí uchazeči/ky, ale i personalisté/ky zaměňují pojem motivační dopis s průvodním dopisem. Rozdíl mezi nimi je následující: Průvodní dopis musí být vlastním obsahem e-mailové zprávy. V něm byste měla stručně sdělit, na jakou pracovní pozici se hlásíte, a upozornit na přiložený životopis. Dále by měl zahrnovat vyjádření zájmu o osobní setkání, rozloučení a podpis. Samotný motivační dopis by se měl zasílat, stejně jako životopis, ve zvláštní příloze, řádně označený, aby bylo možné rozlišit, který dokument je životopis a který motivační dopis. Pokud jej daná firma vyžaduje, měla byste jí vyhovět a motivační dopis sepsat, i když třeba krátký.

Co je cílem motivačního dopisu?

Cílem je zaujmout toho, kdo váš e-mail dostane, aby dotyčný měl zájem přečíst si i váš životopis a poté vás pozvat na osobní pohovor.

Forma a obsah motivačního dopisu

Každý motivační dopis by měl být originální a jedinečný, proto nelze používat univerzální rady. Podstatné je, že délka motivačního dopisu by neměla přesáhnout 1 stránku A4. Optimální rozložení jsou 2–3 stručné odstavce. Motivační dopis by měl obsahovat kromě základních údajů také název pracovní pozice, případně informaci o inzerátu („Píši na základě Vašeho inzerátu, který jsem nalezla na portálu www.xxxx.cz …“). Je doporučeno krátce představit sebe a své schopnosti a uvést také motivaci pro práci ve firmě, tedy jaký přínos bude pro uchazeče práce ve společnosti mít a co může přinést naopak ona firmě. Vyvarujte se fádních a neurčitých tvrzení (např. mám zájem učit se novým věcem, jsem aktivní a všestranný – bez upřesnění a bližšího vysvětlení vašich dovedností), snažte se být osobití a zaujmout toho, kdo váš motivační dopis bude číst. Těmito údaji se stává uchazeč pro firmu zajímavým, a zvyšuje tak své šance na přijetí. Kompetence a dovednosti je vhodnější kombinovat s pracovními zkušenostmi, než je vyjmenovat za sebou bez kontextu. Po přečtení obsahově i formálně sladěného motivačního dopisu a životopisu může personalista/ka získat podstatně jasnější představu o osobnosti uchazeče.

Pozor na častou chybu: Při odesílání více životopisů a motivačních dopisů do různých firem se můžete z nepozornosti zmýlit a odešlete motivační dopis jiné firmě, než které je určen. To zpravidla vede k tomu, že vás rovnou vyřadí ze seznamu zájemců.

Vzor motivačního dopisu:

Trask solutions s.r.o.
Human Resources
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4

Vážení,
dovoluji si touto cestou žádat o místo … (napište název pozice).

Ráda bych pracovala pro Vaši společnost, protože … (uveďte, proč chcete pracovat právě
zde) a mohu Vám nabídnout … (popište své vzdělání, praxi a kvalifikaci – toto vše shrňte maximálně ve třech krátkých větách tak, aby informace byly úzce spojeny s danou pracovní nabídkou).

Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na výše uvedenou pozici
a v případě Vašeho zájmu se velmi ráda dostavím na osobní pohovor.

S pozdravem

Jaroslava Nováková
tel.: 776 895 003
e-mail: jaroslava.novakova@seznam.cz  

Osobní pohovor

Pokud máte z pohovorů obavy, můžeme je společně předem natrénovat!
Jestliže máte v životopise velké mezery kvůli práci v sexbyznysu a nejste si jistá/jist, jak toto období prezentovat, jaké jsou vaše silné stránky a dovednosti, obraťte se na nás.
V R-R vám s tím rády pomůžeme.

Pohovor se může odehrávat:

v pracovní agentuře,
přímo u zaměstnavatele.

Pracovní agentura není zaměstnavatel, ten si agenturu jen najímá, aby pro něj vybrala vhodného zaměstnance/kyni. V agentuře se setkáte pravděpodobně pouze s personalistou/kou. U zaměstnavatele se setkáte nejspíš s vaším budoucím nadřízeným/nou a personalistou/kou.

Příprava na pohovor

Před pohovorem je důležité dobře připravit. Do přípravy patří, že si zjistíte co nejvíce informací o firmě, do níž se hlásíte (např. si prostudujete její webové stránky), a také si poznamenáte přesnou adresu a telefonní kontakt pro případ, že by bylo potřeba cestou něco řešit (zpoždění, bloudění). Pozor také na přiměřené oblečení odpovídající dané pozici a zaměření firmy. Není vhodné obléknout se vyzývavě či příliš nápadně, použít výrazný make-up ani intenzivní parfém.

Dále je doporučeno rozmyslet si odpovědi na tyto tři otázky, které vám budou velmi pravděpodobně položeny:

Proč chcete na této pozici pracovat?
Odpověď už by měla být obsažena v motivačním dopisu, měla byste však být schopná ústně ji rozvést.

Jaká je vaše představa o platu?
Stanovte si minimální částku a optimální částku a nebojte se ji říct. Nepodceňujte se, ale zároveň sumu uměle nenavyšujte, mějte přehled, kolik je běžné na daném místě vydělávat.

Kdy můžete nastoupit?
Dopředu se rozmyslete, kdy je pro vás reálné nastoupit, a neslibujte nemožné.

Samotný pohovor

Na pohovor je doporučené přijít o pár minut dříve, např. o 10 minut. Přijít o více než 15 minut dříve však není vhodné, možná se vás nebude mít kdo ujmout a způsobíte hned na začátku nepříjemnou situaci. Rozhodně se vyvarujte zpoždění, udělala byste si hned zpočátku špatné jméno. Při podání ruky se dívejte druhé osobě do očí, je doporučeno usmívat se, podávanou ruku stiskněte a chvíli podržte (nikdo nemá rád měkké podání ruky, tzv. „leklou rybu“). Pokud vám na místě nabídnou pití, ideální je požádat o vodu – pokud budete mít sucho v krku, pomůže vám a zbytečně nikoho nezdržuje (jako např. vařením kávy).

Pohovory běžně začínají několika úvodními otázkami pro tzv. prolomení ledů, např.: „Jak jste dorazila? Jste z Prahy?“ apod., teprve poté přijdou důležité dotazy. Je pravděpodobné, že kromě výše uvedených otázek dostanete dotazy typu:

 • Povězte nám něco důležitého o sobě, co není v životopisu → dopředu si promyslete, co o sobě chcete říct, není nutné zabíhat do příliš osobních témat.
 • Proč jste odešla z minulého zaměstnání → vyvarujte se házení špíny na předchozího šéfa či vyprávění, jak to bylo v minulém zaměstnání strašné (i kdyby to byla pravda), působí to neloajálně a může to potenciálního zaměstnavatele odradit, navíc to může vypadat pouze jako váš subjektivní dojem.
 • Řekněte nám 3 kladné a 3 záporné vlastnosti → opět si promyslete, co na sebe prozradíte, odpovídejte spíš ve vztahu k nabízené práci než k osobnímu životu, vyvarujte se říkat na sebe to nejhorší, co vás napadne (např. prohlášení „večer sním půl kila zmrzliny“ může působit docela roztomile a vtipně, na rozdíl od „občas jsem nevěrná partnerovi“).
 • Co víte o naší firmě, co jste si zjistila → viz příprava na pohovor; pokud nebudete vědět nic konkrétního, bude to působit, že o místo nemáte zájem.

Při osobním pohovoru se vás nikdo nesmí ptát na: děti (zda je máte, plánujete apod.), na soukromí (zdravotní stav, náboženství, rodinu, politickou orientaci apod.). Je možné vždy slušně říct, že se jedná o soukromou věc a že na otázku nebudete odpovídat.
Někdy bývají na pohovorech praktické zkoušky – např. část rozhovoru je vedena v cizím jazyce, jste požádána o zpracování zadaného úkolu na PC apod. Je tedy více než vhodné uvést do životopisu vaše reálné schopnosti.

Dopředu si také promyslete, na co se chcete zeptat, a nebojte se vyptávat. Určitě nevadí mít své dotazy napsané (v případě nervozity byste mohla na něco důležitého zapomenout).

Na závěr pohovoru by vám měli sdělit, jaký bude další postup – dokdy se vám ozvou a co se bude dít v případě, že poustoupíte dále.

Nabídka pracovního poradenství R-R

 • Pomoc při sepsání životopisu a motivačního dopisu – ukážeme vám různé formy životopisů a v případě potřeby jej sepíšeme společně. Poradíme vám, jak vhodně zpracovat motivační dopis, rovněž vám můžeme pomoci s jeho sepsáním.
 • Pracovní poradenství – probereme s vámi, na jaké pracovní pozici byste chtěla pracovat, společně zmapujeme, jaká pracovní místa se v daném regionu nabízejí, a můžeme vám pomoci s přípravou na pracovní pohovor.
 • Pracovněprávní poradenství – probereme spolu formy a náležitosti pracovních smluv, práci na živnostenský list, zkušební lhůtu, nevýhody práce načerno, placení sociálního a zdravotního pojištění atd.
 • Kontakty na personální agentury, Job centra, úřady práce – můžeme vám na počítači v poradenském centru pomoci vyhledat potřebné kontakty.
 • Možnost hledání práce na internetových serverech – můžete si na počítači v naší poradně prohlížet nabídky práce, rádi vám s tím pomůžeme.
 • Asistence na úřadu práce, v Job centru apod. – pokud si nebudete jistá jednáním na úřadu práce (či jinde), nebo budete mít pocit, že byste návštěvu sama nezvládla, můžeme vás doprovodit na jednání a pomoci vám formulovat vaše přání a potřeby.
 • Podporu při telefonickém kontaktu s pracovní agenturou, potencionálním zaměstnavatelem apod. – můžeme společně nacvičit telefonický kontakt, můžeme vám být oporou při telefonování.
 • Pomoc při hledání ubytování – můžeme společně vyhledat kontakty na internetu, předáme vám databázi kontaktů organizace. Rádi vám pomůžeme při vyjednávání.
 • Pomoc při vyřizování sociálních dávek – pomůžeme vám zmapovat, na jaké dávky máte nárok, můžeme vám pomoci s vyplněním žádostí či vás doprovodit na jednání na úřady.
 • Individuální terapii a tvorbu plánu odchodu ze sexbyznysu – můžete se objednat k terapeutce, která s vámi bude pracovat na tématech souvisejících s odchodem ze sexbyznysu (posílení sebevědomí, jak to celé udělat, ujasnění si představy, co byste chtěla dále dělat). Nabídka platí pro poradenské centrum R-R v Praze a Brně.
 • Individuální koučink týkající se hledání práce a nástupu do nové práce – můžete se objednat k terapeutce, která s vámi bude pracovat pomocí koučovací techniky na dosažení vašich cílů týkajících se seberozvoje a pracovního uplatnění. Nabídka platí pro poradenské centrum R-R v Praze.
 • Empowerment – nabízíme podporu při vytváření a udržení bezpečných limitů při své práci i ve svém osobním životě.

Kontakty R-R

Na pracovní poradenství či terapeutické služby je třeba se objednat do poradenských center R-R. Služby jsou poskytovány zdarma a mohou být poskytnuty anonymně (pod vaší přezdívkou). Terénní pracovnice, které působí v 12 krajích, vám mohou poskytnout základní pracovní poradenství a pomoc při orientaci ve vaší situaci (klik kontakty terénní týmy). Nebojte se nás navštívit či kontaktovat. Kontakty naleznete zde: odkaz na kontakty na webu R-R

„dohání mě to“ – psychické potíže, které přicházejí i s odstupem času

Je velmi důležité nepodceňovat i psychickou stránku, kdy i když se aktuálně cítíme dobře a nemáme pocit, že by nás tato zkušenost, práce ovlivňovala či omezovala v dalším životě. Může se stát, že potíže, výčitky či vzpomínky na horší zážitky se nám mohou začít objevovat až mnohem později. Je dobré navštívit odborníka (psycholog, psychoterapeut) a probrat s ním naše obavy, strachy, nejistoty apod. Můžete využít, jak dostupné terapeuty, které naleznete na různých portálech (dle zaměření, místa bydliště, způsobu poskytování služeb apod.). Můžete také využít naše terapeutické služby: odkaz na naše terapie