Rizika v sexbyznysu

Lidé, kteří se rozhodnou poskytovat placené sexuální služby, čelí kromě násilí ze strany jednotlivců či kriminálních struktur také systémovému násilí ze strany státních institucí, jako je policie či úřady. Zkušenost s násilím ze strany institucí jsou pak významnou překážkou v přístupu k pomoci (trestný čin, sociální systém apod.).

Rizika násilí může posilovat nejen fyzický prostor, v němž lidé poskytují sexuální služby, ale také ekonomická situace a postavení žen na trhu práce, postoj společnosti a represivní vyhlášky či laxní přístup orgánů činných v trestním řízení.

Tlak ze strany zákazníků, podniků, majitelů privátů na různé praktiky (většinou ty, které jsou z hlediska zdraví méně bezpečné), na nižší ceny, klamavé reklamy ze strany majitelů klubů či privátů, operátorky na telefonu, online zákazníci vyvolávající klamavý větší pocit bezpečí, tím, že nejde o osobní setkání apod.

Samota a osamění (např. i klienti v zahraničí), ti, kteří pracují v utajení, aby to jejích okolí nevědělo, se nemohou obrátit na nikoho ze své běžné „sociální bubliny“. I klienti, u nichž jejich okolí, ví, kde pracují, mají obavy o svých zkušenostech mluvit, protože se domnívají, že to stejně nepochopí.

O dobrých zkušenostech hovoří často např. ženy, které dlouhodobě pracují ve stabilní dvojici či v menším počtu sdílejí prostor. Klienti zůstávají se svými traumatickými zážitky sami a tyto nezpracovaná traumata jim mohou později silně zasahovat do prožívání, aniž by si tuto souvislost spojili.

 • zneužití neznalosti fungování prostředí ze strany majitelů klubů, privátů, zákazníků…,
 • rivalita žen, které pracují na stejném místě,
 • malá možnost ověřit si klub, privát, eskort. agenturu, online platformu, kde chcete působit,
 • nedostatek informací o rámci důstojných pracovník podmínek při poskytování placených sexuálních služeb,
 • nedostatek jiných ekonomických alternativ,
 • absence kontroly pracovních podmínek v klubech aj. místech působení.
 • rizika fyzického, ekonomického, psychického a sexuálního násilí,
 • sebeobviňování v případech násilí,
 • aktuální nutnost vydělat si na živobytí (včetně drog), která nutí k neuposlechnutí intuice upozorňující na riziko,
 • stigmatizace klientů poskytujících sexuální služby, legitimizující jejich napadení či jiné formy násilí,
 • medializace násilí na ženách poskytující sexuální služby, zúžená na jejich extrémní formy,
 • sekundární viktimizace (např. při výslechu apod.).
 • nucení k poskytování služeb bez ochrany a takových praktik, které by jinak neposkytovali,
 • nutnost poskytnout služby většímu počtu zákazníků, menší možnost si zákazníky vybírat, odmítat je – ekonomický tlak,
 • překračování vlastních hranic z nutnosti vydělat peníze a nedostatku jiných alternativ se k penězům dostat,
 • nízké sebevědomí v důsledku nutnosti pokračovat v poskytování sexuálních služeb.
 • nemožnost stanovit hranice služby a cenu,
 • nebezpečí přenosu pohlavně přenosných infekcí,
 • psychické, fyzické a sexuální násilí,
 • rizikové nastavení kultury nákupu a poskytování služeb v konkrétním prostoru,
 • nedostatek informací a dovedností, jak nabízet sex s minimálním dopadem,
 • pocit zákazníků, že jsou beztrestní,
 • absence seberegulace klamavé reklamy na sexuální služby.
 • pocit beztrestnosti u konkrétních násilných pachatelů – nepotrestání násilných činů,
 • špatná zkušenost s policií a následná neochota oznamovat trestné činy,
 • nerozvinutá právní pomoc pro ty, kteří poskytují placené sexuální služby,
 • akceptace násilí páchaného na ženách, mužích poskytující sexuální služby,
 • nízké tresty a obtížnost dokazování násilí,
 • pomalá trestní justice,
 • předsudky vůči lidem poskytující placené sexuální služby ze strany orgánů činných v trestním řízení.
 • nesdílení informací o násilných zákaznících,
 • prohlubující se stres,
 • absence sociální podpory v krizových situacích,
 • vytváření ekonomické závislosti na klubu/privátu apod…,
 • kultura rizikových praktik,
 • špatná ekonomická situace zvyšuje stres,
 •  absence regulace zaměřené na důstojné pracovní podmínky.
 • prostředí, ve kterém je velmi těžké eliminovat rizika (křoví, parkoviště, eskort, prázdný privát…),
 • práce v zahraničí bez podpůrných struktur,
 • malá psychická odolnost, nedostatečná kapacita k prvotní obraně,
 • absence sociálně podpůrné sítě na pracovišti i mimo něj,
 • absence informací o následcích trestné činnosti, posttraumatické stresové poruše, sekundární viktimizace,
 • špatná zkušenost s policií,
 • politiky, které zatlačují poskytnutí sexuálních služeb do prostředí, kde se zvyšují rizika násilí či do „ilegality“.
 • prohlubování sociálního vyloučení a konkrétních osob,
 • agrese ze strany policie vůči „pachatelům“ přestupků,
 • nedostatek informací, jak se bránit „zvůli městské policie“,
 • strach volat o pomoc v případě násilí či ohrožení,
 • menší počet zákazníků mající vliv na ekonomický propad, jež nutí k většímu počtu zákazníků či rizikovým praktikám,
 • kratší čas k vyjednávání podmínek poskytování služeb se zákazníkem (a tedy i odhadu rizik),
 • možná penalizace,
 • skrývání a časté přemísťování poskytování sexuálních služeb.

Tipy pro bezpečnější práci

Nezůstávejte v podniku, kde jste nespokojeni nebo se k Vám chovají špatně – vždy si můžete vybrat!

Udržujte, pokud to alespoň trochu jde, dobré vztahy s kolegyněmi/kolegy (vzájemné informování se o nebezpečných zákaznících či místech atp.)

Vždy používejte kondom (který klientovi sami nasadíte) a buďte opatrní – někteří muži mají tendenci si jej během sexu sundat.

Chraňte se (používejte kondom), i když se s klientem setkáváte pravidelně nebo jej znáte delší dobu – nikdy nevíte, zda se nemohl nakazit od někoho jiného.

Nezapomínejte na kvalitní lubrikační gel.

Nenechte se přesvědčit od zákazníka, ze kterého máte špatný pocit – důvěřujte své intuici!

Klient pod vlivem alkoholu nebo drog může být snadněji agresivní nebo hrubý – rozmyslete si, jestli mu službu chcete poskytnout.

V práci nepijte alkohol a neužívejte drogy – oboje zvyšuje riziko, že se vám situace vymkne z rukou.

Nenechávejte své věci a nápoje bez dozoru.

S klientem se předem dohodněte na rozsahu služby a ceně (ujasněte si hranice).

Buďte opatrní, pokud vám klient nabízí velké finanční částky.

VŽDY SI NECHTE ZAPLATIT PŘEDEM a peníze si schovejte tak, aby klient nevěděl, kam si je dáváte a jinam, než máte uložené všechny ostatní peníze, ideálně mimo pokoj, kde pracujete.

Nikdy si nenechávejte platit mobily ani jinými cennými věcmi (zákazník by vás mohl posléze obvinit z krádeže).

Pečlivě uvažte, zda-li poskytnout služby více zákazníkům najednou – může to pro vás být velmi nebezpečné! Pokud k tomu přistoupíte, určete jasná pravidla, mějte v zásobě dostatek kondomů a kvalitní lubrikační gel.

To, že má někdo oblek a drahé auto neznamená, že nemůže mít syfilis, HIV nebo jinou pohlavní nemoc. Dodržujte zásady bezpečného sexu za všech okolností.

Nenavazujte osobní vtahy s klienty, nedávejte jim svůj soukromý kontakt, nevěřte „princům na bílém koni“, nesdělujte nikomu své osobní údaje nebo podrobnosti ze svého života. Pro zachování odstupu je dobré udržovat čistě profesionální pracovní vztahy.

Nikomu nesdělujte svá hesly k emailu, internetovému bankovnictví nebo účtům na sociálních sítích a NEMĚJTE JE NIKDE POZNAČENÁ!

Mobilní telefon, počítač, tablet a další zařízení mějte zabezpečená heslem (nikoli dotykovým obrazcem! Ideální je kombinace písmen a čísel).

Mějte na paměti, že podle IP adresy není těžké najít počítač, který používáte (tím pádem není v podstatě problém zjistit, kde právě jste), velmi opatrní buďte také při připojování na veřejné Wi-Fi sítě, kde nedělejte úkony, při kterých musíte zdávat svá hesla.

Neodpovídejte ani nijak nereagujte na výhružné emaily a sms, jen si je uložte a raději rovnou kontaktujte policii.
Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte, nebo která obsahuje věci, se kterými nesouhlasíte.

Nenoste velké náušnice, náhrdelníky, šály nebo vysoké podpatky – zpomalují při útěku, mohou být zneužity ke škrcení nebo při sadomasochistických praktikách! Totéž platí o rozpuštěných vlasech, kabelkách přes rameno nebo úzkých sukních. Také do práce nenoste nic cenného!

Buďte opatrní při používání sexuálních pomůcek (např. pouta) – situaci držte pevně ve svých rukou.

Mějte vždycky přehled alespoň o dvou únikových cestách.

Pokud Vám dělá klient problémy, je agresivní nebo hrubý, případně chce, abyste udělala cokoli, co vy nechcete, snažte se zůstat v klidu a při nejbližší příležitosti utéct nebo přivolat pomoc (alarm na pokoji) – mluvte však klidně, a snažte se nedat najevo, že máte strach.

Snažte se zapamatovat si problematické zákazníky (vzhled, tetování, mateřská znamínka nebo další drobné defekty, SPZ auta, specifické zvyky) a informovat se s kolegyněmi/kolegy navzájem.

Mějte u sebe něco na obranu, např. sprej nebo paralyzér, … obranný prostředek dávejte vždy na stejné místo, abyste ho měla po ruce, nikoli na dně kabelky! Útočníka může zaskočit i použití osobního alarmu, který po vytažení bezpečnostní pojistky začne hlasitě houkat (běžně dostupný na internetu, případně od pracovnic R-R). Pamatujte, že alarm je na baterky, proto je důležité kontrolovat jeho funkčnost a umět ho dobře používat! Jakýkoli prostředek na obranu je skutečně dobrá investice, nešetřete na své bezpečnosti!!!

Vždy mějte u sebe nabitý telefon (i kdybyste šla jen se smetím nebo na cigaretu za roh) s nastavenou rychlou volbou – např. policie (158), záchranka (155) nebo jednotné číslo tísňového volání (112).

Zvažte absolvování kvalitního sebeobranného kurzu.

Nebojte se vyhledat pomoc a mluvit o tom, co zažíváte a co vás trápí!

Nikdo nemá právo Vás k ničemu nutit, jakýmkoli způsobem Vás vydírat, ponižovat či Vám fyzicky či psychicky ubližovat bez ohledu na to, jakého jste etnika, rasy, náboženského vyznání nebo sexuální orientace

Práce na ulici

Vybírejte dobře osvětlená místa poblíž případné pomoci, nikoli zastrčené uličky.

Pracujte tam, odkud se dá utéct a kde to znáte – víte, kde je nejbližší policejní stanice/benzinová pumpa/zastávka, aj.

Mějte své ověřené místo, a pokud na něj zákazník nechce jet, neustupujte – on je ten, kdo se musí přizpůsobit, nikoli vy!

Informujte se s kolegyněmi/kolegy o rizikových zákaznících i ověřených bezpečných místech. Vždy si navzájem říkejte, kam jdete (jedete) a jak dlouho tam asi budete – společný bezpečnostní systém je výhodný pro všechny! Dohodněte se také na poplašných signálech a pamatujte si SPZ auta, ve kterém kolegyně odjela, případně se dohodněte na znamení, že je/není v pořádku – včasná reakce dnes může zachránit život kolegyni, zítra vám!

Snažte se u sebe mít vždy alespoň nějakou hotovost a jízdenku na MHD.

Vždy, když je to možné, pracujte alespoň ve dvou nebo ve třech.

Nechejte na viditelném místě něco (deštník, kus oblečení), co bude ostatním připomínat, že jste odjel/la.

Můžete před klientem také odeslat SMS a upozornit jej, že vás někdo hlídá.

K pěšímu klientovi nebo klientovi v autě přistupujte obezřetně (udržujte vzdálenost na délku ruky, abyste se vyhnula zachycení či útoku).

Dobře se v autě rozhlédněte – jsou tam nějaké věci (např. deštník), které by klient mohl použít proti vám? Nestyďte se požádat klienta, aby je zamkl v kufru, než do vozu nastoupíte – pokud odmítne, nechoďte s ním.

Podívejte se, kolik v autě sedí lidí, zvlášť opatrná/ný buďte u dodávky (nikdy nevíte, kdo je v části vozu, kam není vidět).

Velmi obezřetní buďte v případě kamionů a práci na odpočívadlech poblíž dálnice!

Pozor na centrální zamykání – snažte se nechat pootevřené dveře.

Nikdy se nesvlékejte úplně do naha (vyhnete se riziku, že vám zákazník ukradne šaty a nechá vás nahou) – pokud na tom trvá, požádejte ho, ať se svlékne také.

U dvoudvéřových aut trvejte na předním sedadle (uniknout z toho zadního je o mnoho náročnější).

Věřte sami sobě a svému vnitřnímu hlasu – pokud se vám klient nelíbí (něco vám na něm sesedí), nechoďte s ním! Nenechte se zmást tím, že s ním ostatní kolegyně mají dobré zkušenosti nebo to klient tvrdí (předstírá, že je dobře zná atp.)

Jasně určete hranice (kam pojede, k čemu dojde a kolik to bude stát) a platbu požadujte předem!

Všímejte si, zda vás po cestě někdo nesleduje.

Ujistěte se, že neparkujete u zdi nebo jiné překážky bránící v útěku (pokud tomu tak je, žádejte o přeparkování, klidně s výmluvou na blízké policejní auto).

Nechoďte do bytu k nikomu, koho neznáte (pokud už jdete, dejte někomu vědět adresu, kde jste, nikdy se tam nenechejte zamknout, dobře si pamatujte cestu na nejbližší silnici nebo zastávku, orientujte se v okolí (kde jste) a mějte po ruce svůj obranný prostředek.

Pokud na zákazníka vytasíte zbraň (například pepřový sprej), musíte ji umět dobře použít, nebo může být použita proti vám!

Zásadně nemluvte o tom, kolik jste si dnes vydělal/la, kolik peněz máte u sebe nebo na co je potřebujte (raději řekněte, že dotyčný je váš dnešní první klient).

Pokud se k vám blíží pěší skupina klientů, zabraňte tomu, abyste se ocitl/la uvnitř skupiny nebo mezi skupinou a stěnou domu – myslete na únikovou cestu!

Pokud se situace vymkne, nepanikařte a snažte se udržet rozvahu – nevyhrožujte, neprovokujte, nevracejte rány, ale co nejrychleji vystupte z vozu nebo odejděte z místnosti.

Snažte se si zapamatovat co nejvíce detailů, v autě či v bytě zanechte něco, co by později pomohlo identifikovat útočníka (náramek, nepoužitý kondom s vašimi otisky na obale, atd.).

Volejte 158 nebo 112, případně vyhledejte lékařskou pomoc.

I když je vám nepříjemné o tom mluvit, tím, že útok nahlásíte, snížíte riziko, že daný klient ublíží dalším lidem!

Práce v klubu / na privátě

Pokud v podniku nejsou alarmy, žádejte, aby byly nainstalovány nebo aby byly pracovnice vybaveny osobními alarmy – pokud vám nevyjdou vstříc, myslete na svou bezpečnost sama a s alarmem se naučte perfektně zacházet (a mějte jej po ruce na stále stejném místě).

Mějte plán pro případ napadení (úniková cesta, poplašné signály – ideální je např. POMOC, HOŘÍ, které upoutá pozornost více než „klasické“ volání o pomoc).

Myslete na to, jestli:

Neodpovídá klient popisu některého z problémových zákazníků některé z vašich kolegyň/kolegů?
Máte své osobní věci schované na bezpečném místě?
Nejsou zamčené dveře/klíče v zámku?
Kontroluje někdo čas, který klient tráví na pokoji? Přijde vás po uplynutí dané doby někdo zkontrolovat?
Máte po ruce svůj obranný prostředek + další alternativu, pokud by selhal?

Pokud jsou v pokoji zrcadla, využijte je a sledujte, co klient dělá.

Pokud pracujete sama v klubu nebo na privátu, zvažte instalaci kamerového systému (klidně nefunkčního, ale viditelného) a upozorněte zákazníka, že jste hlídána (a kamera má záznam).

Nechejte ve vedlejším pokoji puštěnou televizi nebo rádio (bude to znít jako hlas dalšího člověka – nejste tu sama), upozorněte, že tam máte psa, dejte si do chodby více bot, kabátů, např. i pánské. Mluvte o tom, že v bytě ještě někdo bydlí, že se někdy vrací apod.

Na otázky ohledně dalších osob na privátu mějte nachystanou suverénní odpověď – ano, ochranku tu máme, mám ji zavolat? Nebo kolegyně je vedle… Za hodinu někdo přijde…

Mějte únikový (krizový) plán a systém poplašných signálů pro případ napadení.

Než začnete pracovat v nějakém podniku, zjistěte si o něm co nejvíc informací (zkušenosti ostatních kolegyň, internetová fóra). Informujte někoho o tom, kde začínáte pracovat a smluvte si s ním poplašný signál.

Pamatujte na „svatou trojici“ bezpečnější práce v sexbyznysu:

Krizový plán + poplašné signály+ obranné prostředky.

U klienta, eskort

Vždycky jsem byla při domlouvání schůzek velmi důsledná – nepřijímat nabídky bez emailové adresy a čísla telefonu, odmítnout klienta, který volá z jiného čísla než poprvé…bezpochyby jsem tak přišla o mnoho neškodných klientů, kteří pouze nechtěli zveřejnit svou identitu (a chápu proč). Také jsem přišla o klienty, když jsem zavolala na hotel, kde ke schůzce mělo dojít nebo když jsem chtěla vědět číslo pokoje a jméno, na které je rezervován. I po takovém prověření se mi stalo, že jsem jednu schůzku zrušila, protože jsem z ní neměla dobrý pocit.“ Rady od sexuální pracovnice, SCOT-PEP

Pokud je to možné, jednejte s klientem sami – domluvte si s ním konkrétní služby a platbu za ně předem.

Pokud hotel vybírá klient, nechte si nadiktovat jméno hotelu a číslo pokoje a domluvte se, že zavoláte zpět (telefon do hotelu si najděte sama, a zeptejte se na rezervaci). Pokud s tímto klient nesouhlasí, něco skrývá a je lepší schůzku zrušit.

Pokuste se sejít nejdříve někde na veřejném místě (zvlášť pokud jste s klientem ještě nemluvila), např. v hotelovém baru.

Řekněte někomu, kam jedete a kdy se asi vrátíte, případně si zajistěte, aby na vás čekal taxík. O tom, že na Vás někdo čeká, řekněte i zákazníkovi.

Po cestě si všímejte orientačních bodů a dostupných bezpečných míst.

Pamatujte si dispozice hotelu a jeho okolí.

Trvejte na NEZAMKNUTÝCH dveřích, v krajním případě mějte klíče u sebe Vy nebo je alespoň ponechte v zámku.

Rozhlédněte se, zda jsou v pokoji přítomny další osoby nebo potencionálně rizikové předměty.

Snažte se si na sobě nechat co nejvíce oblečení pro případ spěšného útěku.

Pokud se vám situace přestává líbit, odejděte – máte na to právo!

Ověřte, že není na pokoji skrytá kamera nebo fotoaparát.

JESTLIŽE DOSTANETE STRACH NEBO JSTE NAPADEN/NA, SNAŽTE SE ZACHOVAT ROZVAHU, UKLIDNIT SITUACI A CO NEJRYCHLEJI SE DOSTAT NA VEŘEJNÉ MÍSTO. KLIDNĚ Z POKOJE VYBĚHNĚTE NAHÁ/HÝ, ALE ŽIVÁ/VÝ A ZDRAVÁ/VÝ!

Online prostor

Častým problémem je šíření vašeho obsahu nelegálně. Dle českého trestního zákoníku, pokud vyděrač nutí oběť pod pohrůžkou újmy k zaslání fotografií, například tedy vyhrožuje, že pokud mu je daná osoba nepošle, již získané fotografie/videa intimního charakteru zveřejnění na internetu, v dané věci by se mohlo jednat o podezření z trestného činu Vydírání podle § 175 trestního zákoníku ČR.

Jedná se o “revenge porn”, tedy jakousi “pornopomstu”. Dle § 85 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rozšiřování podoby člověka možné jen s jeho svolením. Pokud jste nedali vyloženě souhlas k rozšiřování fotografií/videí, bylo by rozšiřování bez svolení také protiprávní v souvislosti s občanským zákoníkem. V takovém případě se lze obrátit na soud a požadovat po dotyčném v případě zveřejnění/rozšiřování nejen odstranění zveřejněných fotografií, ale i náhradu nemajetkové újmy v penězích. Přitom je ovšem také důležité mít důkazy, že dotyčná osoba fotografie rozšiřovala.

Dalším přidruženým problémem je “sextortion”, tedy využití nefyzické formy nátlaku, tedy Cvykořisťování a kyberšikanu. Co to přesně znamená v praxi? Počet nových tvůrců na OF je obrovský a nováčci často vstupují na platformou s nereálnými představami. Mnoho tvůrců je tedy často nuceno platícími uživateli, aby vytvářeli obsah, se kterým oni sami vnitřně nesouhlasí, případně vůbec nechtělo původně dělat. Proto je určitě dobrou strategií si předem stanovit hranice, kam až budu chtít jít, předtím, než začnu na platformě vytvářet vlastní obsah. Je mylné uživatele považovat za chudáky, sexuální loudily a jednoduchou cestou k penězům. Pravidla v online prostředí jsou jiná než v reálném světě.

Uživatelé mohou vydírat, že váš obsah budou sdílet, pokud nevyhovíte jejich preferencím a představám. Jako nováček jste na této platformě velmi zranitelný.

Opatrně na zprostředkovatelské agentury – berou si 70% výdělku a jsou známy i případy vydírání, pokud chcete spolupráci ukončit.

 Co tedy můžu udělat pro své bezpečí? 

 1. Účet si vytvořte s použitím anonymního emailového poskytovatele. Rozhodně není dobrým nápadem používat svůj běžný email.
 2. V rámci platformy neklikejte na poslané linky, nestahujte žádné přílohy a nesdílejte osobní informace.
 3. Používejte antivirus software abyste se vyhnuli případným hackerským útokům.
 4. Vytvořte si opravdu silné heslo, využijte dvoufaktorovou autentizaci (něco jako přihlášení do osobního bankovnictví – heslo a následně SMS)
 5. Věnujte pozornost vašemu cash-flow na účtu. Všímejte si, jestli vám nejsou strhávány platby za služby, které nevyužíváte.

Tipy od tvůrců jedné z platforem: 

Při vytváření obsahu dávejte pozor, aby nebylo jasné, kde fotíte či natáčíte. Je pak jednoduché vás lokalizovat, a pokud si nepřejete, aby vás pak někdo v reálu obtěžoval, je dobré na toto myslet.

Nedávejte nahé fotografie na úvodní stránku vašeho účtu, snažte se spíše uživatele nalákat na další placený obsah.

Nesdílejte osobní informace s uživateli v chatu.

Používejte funkci “waterkmark” tedy vodoznak na své fotografie, platforma OF tuto funkci nabízí přímo při nahrávání obsahu. Chráníte tím svůj obsah, a pokud ho objevíte někde jinde, můžete se účinně bránit.

Heslo si pravidelně měňte, nejlépe jednou za 3-4 měsíce.

Nezapomeňte, že i přes všechna opatření váš obsah může být sdílen dál. Je potřeba s tím počítat, pokud budete vstupovat na jakoukoliv online platformu. Dobře si promyslete, co to může pro vás znamenat v dlouhodobějším horizontu.

Jednotlivé situace můžete nalézt zde