Jestliže zvažujete vstup do sexbyznysu, můžete se na nás obrátit s těmito oblastmi:

motivy ke vstupu do SB, sociální a psychická dilemata spojená se SB, oblastí financí, pracovní podmínky, oblast zdraví, rizika v SB, práce v zahraničí či v online prostoru.

Poradenství ke vstupu do sexbyznysu je zaměřeno na poradenství k minimalizaci a zvažování rizik spojených s touto profesí, aby se klientka/klient sám bezpečně rozhodoval v procesu vstupu a působení v této oblasti. Respektujeme rozhodnutí klientky/klienta v jeho volbě profese. Nezprostředkováváme informace např. k poskytování služeb, k výběru místa, forma inzerce. Nehodnotíme pracovní podmínky a prostředí. Nesdělujeme konkrétní tipy k působení v SB.

Je poskytováno v rámci poradenství ženám/mužům zvažující vstup (ještě v sexbyznysu nikdy nepracovali) nebo které jsou v něm krátce např. do půl roku od vstupu případně pro muže/ženy, které zvažují změnu prostředí k poskytování SS. Tyto oblasti mohou být součástí i dalších typů poradenství.

Co je důležité?

Ať již do tohoto „světa“ vstupujete z jakéhokoliv důvodu, vždy je dobré si předem některé věci ujasnit.

 • Zkuste si zjistit co nejvíce informací, které Vám pomohou pro zajištění většího bezpečí a ochranu (recenze od ostatních, pracovníci R-R, apod.).
 • Sami pro sebe si zkuste vytvořit pravidla práce, nastavit si vlastní hranice, co je pro Vás přijatelné a co již nikoliv (již nyní „při startu“, protože později se Vám mohou tyto hranice velmi rychle stírat, jaké služby (případně techniky) chcete poskytovat a které již ne.
 • Za jakých finančních podmínek chcete pracovat.
 • Zvažte, které pracovní prostředí by Vám nejvíce vyhovovalo (např. klub, privát – pronajatý byt, práce ve vlastním bytě, práce venku, eskort, apod.) – v souvislosti s tím myslete především na zajištění vlastního bezpečí.
 • U bytu je důležité vnímat i rizika týkající se sousedů, nebezpečí, pokud jste tam sama a např. se ani s nikým nestřídáte.
 • Na základě prostředí, kde pracujete si také specificky můžete dohodnout podmínky se zákazníkem – zvažte, zda si chcete vše domlouvat sama osobně nebo upřednostníte kontakt přes operátora/ku či manažera/ku.
 • Zkuste někam zajít a osobně se pobavit se ženami, které zde pracují (nař. zda a jak mohou odmítnout zákazníka, způsob odměňování, jak jsou zajištěny bezpečnostní podmínky, hygiena apod…), vždy můžete hledat jiné místo, pokud jakkoliv cítíte, že tam něco není pro Vás v pořádku – dejte na svoji intuici.
 • Pokud se rozhodnete pro práci na ulici, je dobré být orientovaná v místě, čase a prostoru – kdy a jak si rychle zajistit pomoc, kudy a kam utéct (např. blízká kavárna, restaurace, benzinová stanice apod.). Je také důležité zjistit si místní podmínky pro práci na ulici – jednotlivé obce mají různě upravené vyhlášky týkající se prostituce a místní policie se jimi bude řídit.
 • Jestliže chcete jít cestou eskortních služeb pod agenturou, zjistěte si, jak mají nastavená bezpečností pravidla, jak informují zákazníky o Vašich službách apod.
 • Pokud se rozhodujete pracovat v zahraničí, je velmi důležité zjistit tamní podmínky, zákony, případně je dobré zkusit získat recenze od jiných žen. Je dobré znát instituce, které Vám zde mohou pomoci. Seznam institucí v zahraničí můžete nalézt také na našich stránkách: odkaz

Jaké sexuální praktiky nabízet?

Jste to Vy, kdo určuje sexuální hranice svému partnerovi, zákazníkovi.

Vy rozhodujete, co svému sexuálnímu partnerovi povolíte. Nedělejte věci, které jsou Vám nepříjemné či ve Vás vzbuzují odpor. U všech praktik nezapomínejte používat kondom a lubrikant, vyplatí se to.

Co tato praktika obnáší?

Během menstruace dochází u některých žen ke zvýšené produkci hormonů, které mají za následek nárůst libida a zvýšené chuti na sex. Sex či masturbace má uvolňující efekt a pomáhá uvolňovat menstruační křeče.

Jaká jsou rizika?

Tato praktika je vždy vysoce riziková, protože dochází ke kontaktu s krví. Sliznice dělohy a vagíny je v této době narušená a mnohem citlivější. Tím se značně zvyšuje riziko přenosu nemocí.

Jak se chránit?

Jedinou ochranou je neposkytovat v této době vaginální sex. Když musíte pracovat, doporučujeme, pro snížení rizika, použít alespoň vaginální houbičku a vždy kondom.

Co tato praktika obnáší?

Gagging nebo „deep throating” znamená zasouvání penisu hluboko do krku či dávení při hlubokém orál­ním sexu. S touto praktikou (i s běžným orálním stykem) může být spojené také „swallowing“ (polykání), což je velmi nebezpečná praktika, protože polykáte partnerovo
sperma.

Jaká jsou rizika?

Dochází k nechtěnému poranění kousnutím nebo na­rušení sliznice žaludečními štávami při dávení. Jedná se o vysoce rizikovou praktiku.

Jak se chránit?

Při této praktice vždy používejte kondom! Nenechte si zasouvat penis natolik hluboko, aby vyvolával dávení či zvracení. Nepolykejte partnerovy tekutiny.

Co tato praktika obnáší?

Součástí těchto sexuálních aktivit je moč, zejména močení nejen na tělo partnera.

Jaká jsou rizika?

Moč obsahuje bakterie, někdy dokonce i krev, a proto je tato praktika velice riziková.

Jak se chránit?

Ochrana spočívá hlavně v zabránění kontaktu moči se sliznicí nosu, očí, úst, vaginy a konečníku. Velice důležitá je důkladná hygiena.

Co tato praktika obnáší?

Jedná se o obdobu pissingu, ale spočívá v kontaktu se stolicí. K těmto praktikám lze přiřadit i rimming (lízání konečníku).

Jaká jsou rizika?

Stolice obsahuje velké množství bakterií, případně i střevní parazity. Je zde velké riziko přenosu žloutenky typu A nebo salmonelózy.

Jak se chránit?

Ochrana spočívá hlavně v zabránění kontaktu výkalů se sliznicí nosu, očí, úst, vaginy a konečníku. Je velice důležitá hygiena a po praktice důkladné osprchování. Při rimmingu je nutné přiložit na konečník orální roušku či rozstřižený kondom.

Co tato praktika obnáší?

Při této praktice proniká současně jeden partner penisem do vaginy, druhý do konečníku. S jedním partnerem se pro dvojité proniknutí používá náhražka penisu. Existují i další varianty jako trojí proniknutí (do úst).

Jaká jsou rizika?

Hrozí přenos pohlavně přenosných chorob. Může také dojít k bolestivému podráždění konečníku či pochvy a k poranění, a tím většímu riziku přenosu infekce.

Jak se chránit?

Důležité je vždy použít lubrikační gel a kondom na každý
penis. Na každý druh sexu je nutno použít nový kondom, aby nedocházelo k přenosu bakterií. Vždy se s partnerem domluvte na pravidlech (signál STOP).

Co tato praktika obnáší?

Název je odvozen od anglického slova fist (pěst). Při tom se vsouvá celá ruka do pochvy nebo konečníku. Může být také dvojitý fisting, ten je prováděn zároveň jednou rukou do análního otvoru, druhou rukou do vaginy.

Jaká jsou rizika?

Velmi pravděpodobně vzniknou drobné krvácející oděrky a prasklinky. Tím se značně zvyšuje riziko pře­nosu infekce. Velice závažné je pak porušení stěny konečníku nebo vaginy, kdy může docházet k silnému krvácení.

Jak se chránit?

Vždy používejte lubrikační gel. Partner musí použít latexo­vé rukavice. Velice důležitá je hygiena a ostříhané nehty.

Co tato praktika obnáší?

Zahrnuje širokou řadu praktik včetně bolestivých hrátek.

Jaká jsou rizika?

Tato praktika může být nebezpečná. Sexuální mučení pak může způsobit zhmožděniny, modřiny a různé odřeniny,což zvyšuje riziko přenosu infekce. U praktiky škrcení hrozí až ztráta vědomí.

Jak se chránit?

Snažte se mít vždy vše pod kontrolou. Nedovolte part­nerovi takové násilí, které by vedlo ke zranění. Předem si domluvte jasné signály (STOP), kdy s násilím přestat. Mějte při ruce dezinfekci na ošetření případných zranění. Všechny pomůcky dezinfikujte. Pokud je kdokoli ohrožen na životě, vyhledejte pomoc lékaře (volejte linku 155)!

bondage – svazování,
spanking – výprask,
wipping – bičování,
discipline – výchova a poslušnost,
D&S – dominance a submisivita,
sadismus – uspokojení týráním,
masochismus – uspokojení z vlastní bolesti.

Co tato praktika obnáší?

Společné požití jakékoliv drogy před sexuálním aktem nebo během něj.

Jaká jsou rizika?

Při požití drog hrozí riziko ztráty zábran a překročení vlastních hranic. Častěji pak můžete přistoupit na rizikové praktiky, ke kterým by jinak nedošlo. U většiny látek hrozí předávkování až ztráta vědomí, což kromě zdra­votních komplikací může vést i k sexuálnímu zneužití.

Jak se chránit?

Jediným ochranným prostředkem v tomto případě je vyhnout se sexu pod vlivem návykových látek. Při užití drog pijte dostatek nealkoholických nápojů.

Jak na inzerci?

Na co si dát pozor, pokud podepisuje smlouvu v klubu/privátu a chtějí po Vás i fotografie:

 • Pozorně si přečtěte smlouvu, kterou s vámi podnik či agentura chce uzavřít.
 • Nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte nebo v situaci, kdy vás někdo k podpisu nutí.
 • Dejte si pozor na formulace typu, že s vašimi fotografiemi či videi bude objednatel nakládat podle jejich uvážení.
 • Vyžádejte si vždy druhý originál smlouvy, kterou si uložte na bezpečné místo.
 • Ujistěte se, jak bude nakládáno se smlouvou (a tedy vašimi osobními údaji), pokud již v podniku pracovat nebudete.
 • Všímejte si, k čemu a za jakých podmínek dáváte souhlas v uzavřené smlouvě (např. zda vaše fotografie či erotická videa mohou být zveřejněna).
 • Ubezpečení, že jde o fotografie nebo videa pouze pro zahraniční servery nestačí!!! Jakmile se snímky nebo spoty zveřejní na internet, nemůže jejich autor zaručit, kde všude se objeví. Je zcela běžnou praxí, že je lidé stahují a přehrávají na další servery, takže jsou dostupná i z ČR.
 • I pokud jste původně souhlasila s rozšiřováním pořízených vašich fotografií nebo videí, můžete svůj souhlas odvolat.
 • Při hrubém porušení smluvních podmínek ze strany provozovatele/agentury se můžete bránit – můžete odstoupit od smlouvy. Můžete také smlouvu vypovědět.
 • Můžete se bránit soudní cestou, aby byly Vaše fotografie a videa odstraněna ze stránek, na které je agentura umístila a které jsou, jak se ukázalo, z České republiky přístupné.
 • Máte také možnost podat trestní oznámení pro trestný čin Poškození cizích práv – pokud jste se dostala do situace, kdy agentura účelově zkreslovala informace tak, aby u vás vzniklo přesvědčení, že uživatelé z ČR nebudou moci vaše fotky a videa vůbec vidět.
 • Zvažte, zda vám stojí za to podepisovat smlouvy v klubech, privátech, agenturách atd., pokud jsou pro vás nevýhodné a nechrání vás. Domoci se stažení příp. uveřejněných fotografií či videí je obtížné.

Chci inzerovat svoje služby sama

Inzerovat svoje služby můžete dneska na mnoha místech, jakými jsou sociální sítě (facebook a instagram) nebo na webových inzertních serverech. Důležité je si rozmyslet, co v inzerátech zazní. Mějte na paměti, že čím víc osobních údajů o sobě zveřejníte, tím bude jednodušší vás s prací v sexbyznysu spojit. Inzerovat sexuální služby můžete místo jména pod přezdívkou a jako kontakt uvést pracovní telefon/facebookový profil apod. Velkou otázkou je, zda do profilu vložit i fotku. Jsou ženy, které fotku k inzerci nepoužívají např. z důvodu snahy neprozradit vlastní práci v sexbyznysu. Toto rozhodnutí je samozřejmě na vás. Pokud se však rozhodnete fotku používat, lze snížit riziko prozrazení vaší identity např.:

 • Nefocením vašeho tetování, větších viditelných znamínek nebo používáním oblíbených šperků na fotkách (zvlášť pokud ráda výrazné šperky nosíte i mimo práci).
 • Nepoužitím fotky, kde je vám přímo vidět do obličeje (pozor i na škrabošky, protože i tak můžete být rozpoznatelná).
 • focením se v neutrálním prostoru mimo místo vašeho bydliště nebo privátu, mimo často navštívená místa jako je oblíbená restaurace apod.

Vždy počítejte s tím, že fotky, které na internet umístíte, si může stáhnout kdokoliv, není možné je poté „jen tak“ smazat. Může se stát, že přestože už nebudete pracovat v sexbyznysu, někdo si z vašeho profilu již dávno fotku stáhnul a má ji stále doma.

Chci si nechat nafotit „profi“ fotky

Některé ženy si nechávají nafotit svoje fotky z různých agentur. Pokud si za fotky zaplatíte pro vaše vlastní potřeby, nezapomeňte s fotografem podepsat smlouvu, že jste výlučným vlastníkem fotek vy. Smlouva by měla být vyplněna dvakrát, jednou pro vás a druhou pro fotografa.

Majitel klubu/privátu chce, abych nafotila fotky nebo natočila video

Pro vás i pro majitele klubů může být inzerce pomocí fotek a videí zajímavá, protože může přilákat další klienty. Úskalím však může být, že pokud budou vaše fotky a videa majetkem klubu, mohou být využívána i v době, kdy v klubu už nepracujete. Snížit riziko můžete opět tím, že na fotkách či videu nebude vidět váš obličej a specifické části vašeho těla (např. tetování, výrazné šperky nošené běžně na veřejnosti apod.). Může se stát, že vám majitel nabídne podepsání smlouvy.

Nikdy však nepodepisujte něco, čemu nerozumíte a také si dejte pozor na formulace typu, že s vašimi fotografiemi či videi bude majitel nakládat podle vlastního uvážení. Všímejte si, k čemu a za jakých podmínek dáváte souhlas v uzavřené smlouvě (např. zda vaše fotografie či erotická videa mohou být zveřejněna) a vyžádejte si minimálně kopii.

Velmi dobře zvažte, zda chcete klubům a privátům pomoci v jejich propagaci. Sice můžete požádat o stažení fotek z jejich serverů, podat na ně trestní oznámení, od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Je to však velmi složité a často, co se na internetu objeví, již nejde jednoduše vymazat.

Další otázky, které se mohou v rámci inzerce objevit:

 • někdo vystupuje na sociálních sítích pod Vaší identitou,
 • někdo manipuluje s Vaším profilem na sociální síti,
 • někdo pověsil na internet Vaše fotografie nebo videa bez Vašeho vědomí,
 • někdo se Vám naboural do e-mailové schránky,
 • někdo Vám posílá prostřednictvím sociálních sítí nebo mobilním telefonem zprávy, které Vás obtěžují, nebo Vás uráží, nebo Vás jimi někdo vydírá,
 • někdo záměrně umisťuje urážlivé nebo provokativní vzkazy na internet,
 • někdo umisťuje na internet inzeráty s Vašim jménem a kontaktními údaji (např. na erotické služby),
 • někdo o Vás šíří lživé informace, pomluvy, drby s cílem Vás poškodit,
 • založení účtu na sociálních sítích nebo jiných platformách,
 • podmínky poskytovatelů internetových služeb (mohou po Vás chtít při registraci rodné číslo, fotografii, atp.).